برنامه دروس رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی 1402-1401
1401/5/14 جمعه
دانشکده فنی مهندسی دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علوم پایه دانشکده علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشکده مدیریت
مهندسی شیمی مهندسی مکانیک حقوق آمار آموزش محیط زیست زبان ادبیات فارسی حسابداری
مهندسی عمران پژوهش هنر جغرافیا ریاضی علوم تربیتی زبان انگلیسی مدیریت
مهندسی صنایع طراحی شهری علوم اجتماعی شیمی علوم ورزشی الهیات و معارف اسلامی اقتصاد
مهندسی کامپیوتر مهندسی معماری جامعه شناسی فیزیک علم اطلاعات و دانش شناسی زبان ادبیات عربی کارآفرینی
مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی کشاورزی علوم سیاسی زیست شناسی- بیوفیزیک روانشناسی- مشاوره تاریخ تشیع مدیریت فناوری اطلاعات
مهندسی برق مهندسی منابع طبیعی تاریخ زمین شناسی- ژئوفیزیک تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش اخلاق مدیریت کسب و کار MBA
مدیریت رسانه فتوشیمی آموزش و بهسازی منابع انسانی نهج البلاغه مدیریت امور شهری

بيشتر