.
بيشتر
اخبار و اطلاعیه ها
1400/4/22 سه‌شنبه
فرمهای ارزشیابی توسط اعضاء غیرهیات علمی به صورت فصلی از سال 1400 تکمیل می گردد
فرمهای ارزشیابی به صورت فصلی
1400/4/22 سه‌شنبه
احکام همسان سازی فوق العاده ویژه اعضاء هیات علمی صادر گردید
احکام همسان سازی فوق العاده ویژه اعضاء هیات علمی با اعضاء هیات علمی وزارت بهداشت صادر گردید
بيشتر
بيشتر
1400/1/26 پنجشنبه
آمار بازدید پورتال دانشگاه پیام نور:1124248179
آمار بازدید این صفحه از ابتدا تا کنون:3170
آمار بازدید این صفحه (امروز):9