نام:
مرتضی
نام خانوادگی:
مرادی
سمت:
رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ملایر
تحصیلات:
دکترای مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
شماره تماس:
08133338283
ایمیل:
Morteza_moradi@pnu.ac.ir