اخبار
اخذ درجه علمی ـ پژوهشی برای نشریه «Iranian Journal of Health Psychology» دكتر كريمي از اخذ درجه علمی ـ پژوهشی برای نشریات در راستای تحقق هدف عالی دانشگاه در حوزه پژوهش خبر داد.

جناب آقای دکتر کریمی، معاون پژوهش و فناوری، از اعطای درجه علمی ـ پژوهشی به نشریۀ :

Iranian Journal of Health Psychology

در حوزۀ «علوم روان‌شناسی» خبر دادند.

ایشان تصریح کردند که اخذ درجه علمی ـ پژوهشی برای نشریات در راستای تحقق هدف عالی دانشگاه در حوزه پژوهش قرار دارد. به همین منظور کوشش‌ها و پیگیری‌های فراوانی صورت گرفت و سرانجام اين معاونت موفق به اخذ درجۀ علمی ـ پژوهشی برای نشریۀ :

Iranian Journal of Health Psychology

به سردبیری خانم دکتر مهناز علی‌اکبری دهکردی و مدیر مسئولی آقای دکتر احمد علیپور شدیم.

دكتر كريمي از خانواده بزرگ دانشگاه خواستند که با ارسال مقالات علمی ـ پژوهشی و تقویت کیفیت نشریات در ارتقاء جایگاه پژوهشی دانشگاه مشارکت نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر