اخبار
پیشرفت ضریب تأثیر و کیفیت نشریات علمی دانشگاه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
اخذ درجه علمی ـ پژوهشی برای نشریه «Iranian Journal of Health Psychology»
انتشار نشریه تخصصی «پژوهش های اقتصاد صنعتی»
اخذ کد شناسگر بین المللی دیجیتالی (DOI): تحولی کیفی در نشریات دانشگاه پیام نور
برگزاری کارگاه علمی «نمایه سازی مقالات علمی در پایگاه بین المللی Scopus»
برگزاري ششمين همايش ملي مديريت و كارآفريني
بازنگری آیین نامه گرنت اعضای هیات علمی با رویکرد کیفی گرایی
برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه الکترونیکی نشریات (نسخه جدید)
تمدید مهلت ثبت آثار پژوهشی
برگزاری کارگاه علمی آموزش نمایه سازی نشریات در پایگاه Scopus
برگزاری همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری
چاپ اولین شماره نشریه تخصصی «Iranian Distance Education Journal»
برگزاری چهارمین همایش ملی عولم و تکنولوژی بذر ایران در بهمن ماه 1396
برگزاری کارگاه نمایه سازی نشریات در  پایگاه های معتبر بین المللی
اخذ درجه علمی - پژوهشی نشریه «حسابداری دولتی»
چاپ شماره اول نشریه علمی – تخصصی «روانشناسی ارزشهای اسلامی»
انتشار اولین شماره نشریه تخصصی «زبانشناسی اجتماعی»
 برگزاری همایش منطقه ای  توسعه پایدار و بهره وری
انتشار اولین شماره نشریه تخصصی «حقوق محیط زیست»
انتشار اولین شماره نشریه تخصصی دانش انقلاب اسلامی
1 2 3 4