اخبار
انتشار نشریه تخصصی «پژوهش های اقتصاد صنعتی»

شماره‌های اول، دوم و سوم  نشریه تخصصی پژوهش‌های اقتصاد صنعتی به نشانی سامانه الکترونیکی ذيل، منتشر شد.

http://indeco.journals.pnu.ac.ir

این نشریه دارای تأیید عنوان از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و درصدد چاپ مقالات علمی – پژوهشی در زمینه اقتصاد صنعتی است. از محضر استادان، پژوهشگران و اعضای محترم هیئت علمی دعوت می‌شود که با ارسال مقالات علمی ارزشمند خود بر غنای این نشریه بیفزایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر