اخبار
بازنگری آیین نامه گرنت اعضای هیات علمی با رویکرد کیفی گرایی

بازنگری آیین نامه گرنت اعضای هیات علمی با رویکرد کیفی گرایی/ ایجاد بسترهای فرصت مطالعاتی داخل برای اعضای علمی

دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوري دانشگاه از اصلاح و بازنگری آیین نامه گرنت اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: این آیین نامه با رویکرد جدید کیفی گرایی و توجه به خروجی های پژوهشی مانند مقالات با کیفیت بالا، تولید فناوری های جدید، ثبت اختراعات و کتب ارزنده اصلاح می شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با عنوان اینکه انعطاف گرنت های پژوهشی در آیین نامه جدید افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: در این آیین نامه امکان حمایت از رساله ها و پایان نامه های دانشجویی و همچنین فعالیت های پژوهشی با گستره عملی بالاتری فراهم می شود.

وی در این خصوص افزود: در گذشته اعضای هیات علمی می توانستند بخشی از گرنت علمی پژوهشی خود را برای حمایت از پایان نامه ها و رساله ها تخصیص دهند و در حال حاضر این امکان فراهم شده که اعضای هیات علمی با انعطاف بیشتری حتی کل اعتبار پژوهانه خود را به این سمت هدایت کنند.

ايجاد فرصت مطالعاتي در داخل كشور :

دكتر كريمي گفت: با توجه به مشکلات ارزی و عدم امکان ایجاد فرصت مطالعاتی در خارج از کشور، دانشگاه پیام نور این فرصت را در داخل فراهم کرده و اعضای هیات علمی دانشگاه می توانند در دانشگاه های معتبر داخل فرصت مطالعاتی داشته باشند.

نمایه نشریات علمی با رویکرد بین المللی :

در ادامه دکتر کریمی با اشاره به نشریات علمی – پژوهشی دانشگاه گفت: نشریات علمی – پژوهشی دانشگاه پیام نور به زودی با رویکرد بین المللی (واجد DOI) نمایه می شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر