اخبار
چاپ اولین شماره نشریه تخصصی «Iranian Distance Education Journal»

اولین شماره نشریه تخصصی «Iranian Distance Education Journal» به نشانی سامانه الکترونیکی زیر منتشر شد :


    http://idej.journals.pnu.ac.ir

 

نظر به اینکه این نشریه اولین مجلۀ دانشگاه پیام­نور است که به زبان انگلیسی در حوزۀ آموزش از راه دور، منتشر گردیده است، از محضر استادان، پژوهشگران و اعضای محترم هیئت علمی دعوت می­شود تا با ارسال مقالات علمی ارزشمند خود بر غنای این نشریه بیفزایند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر