اخبار
چاپ شماره اول نشریه علمی – تخصصی «روانشناسی ارزشهای اسلامی»

اولین شماره نشریه تخصصی «روانشناسی ارزش­های اسلامی» به نشانی ذیل منتشر شد.

http://raae.journals.pnu.ac.ir


این نشریه درصدد چاپ مقالات علمی – پژوهشی در زمینه روانشناسی ارزش­های اسلامی است. بدینوسیله از محضر استادان، پژوهشگران و اعضای محترم هیئت علمی دعوت می­شود که با ارسال مقالات علمی ارزشمند خود بر غنای این نشریه بیفزایند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر