جزوات درسی

بخش علمی فنی مهندسی

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری

امیر فرمانبر- بهروز رضاسروش- داود کریم‌زادگان مقدم

2

آزمایشگاه مدارهای منطقی

مهدی عظیمی‌پور- رضا عسکری مقدم

3

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

رضا عسکری مقدم

4

آیین نامه های مدیریت ایمنی کارگاه

شورایعالی حفاظت فنی

5

دستور کار آزمایشگاه معماری کامپیوتر

رضا عسکری مقدم- مهدی عظیمی پور

6

اصول و فنون نظارت بر اجرا

فاطمه جاذبی

7

قوانین حاکم بر پروژه ها

علی قربانی

8

نرم افزارهای متره وبرآورد

مهندس فاطمه جاذبی

9

روش ملی طرح مخلوط بتن

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

10

مبانی راه آهن برقی

سیامک فرشاد

11

تعرفه اروپا - آسیا TEA برای حمل و نقل
کالا را راه آهن

معصومه افتخاری- فاطمه شادپور

12

توافقنامه حمل و نقل بین المللی
بار با راه آهن (SMGS)

عباس نظری

13 اتوماسیون صنعتی غلامرضا اسماعیلیان
14 تکنولوژی جوهرهای چاپ سلیمان حسین زاده
15 ژئودزی ماهواره ای علی قربانعلی
16 انواع آسیاب ها و خردایش در تولید صنعتی روکش های سطح صادق مهویدی
17 دوباره تولید رنگ گروه آموزشی
18 شیمی و تکنولوژی رنگرزی (1) گروه آموزشی
19 طراحی معماری  قاضی زاهدی


 

بخش علمی علوم پایه

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

جبر3 (قضیه های سیلو)

محمد حسن بیژن زاده

2

راهنمای بررسی کتب درسی (رشته ریاضی)

محمد حسن بیژن زاده

3

فیزیک پایه 4

محمود جنوبی

4

فیزیک حالت جامد 1

امیر عباس صبوری دودران

5

فیزیک حالت جامد 2

امیر عباس صبوری دودران

6

مبانی احتمال 

نرگس عباسی، علی شادرخ، محمد قاسم وحیدی اصل

7

آمار زیستی مسعود یارمحمدی

8

ایمنی زیستی امیرعباس مینایی فر
9 مبانی جانورشناسی حمید درویش نیا
10 مبانی فیزیولوژی گیاهی بهروز صالحی اسکندری- منصور خراتی کوپایی
11 آزمایشگاه مبانی گیاه شناسی
پاورپوینت 
بهروز صالحی اسکندری- امیرحسین فرقانی
12 اخلاق زیستی امیرعباس مینایی فر
13 انواع آسیاب ها و خردایش در تولید صنعتی روکش های سطح صادق مهویدی
14 ژئودزی ماهواره ای علی قربانعلی
15 دوباره تولید رنگ گروه پلیمر
16 تکنولوژی جوهرهای چاپ سلیمان حسین زاده


 

بخش علمی علوم اجتماعی

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

برنامه ریزی مشارکتی

طالشی

2

تاریخ تحولات...جهان اسلام از سال 227 تا سقوط بغداد

گروه

3

تاریخ خوارزمشاهیان و غوریان

گروه

4

جغرافیای انسانی 2

مولفان

5

جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی

علیرضا خزائلی

6

روش تحقیق در تاریخ

گروه تاریخ

7

مدیریت شهری

بیژن دادرس

8

تفسیر نقشه ها و نمودارهای موضوعی در جغرافیا

موسی کاظمی - شهداد

9

برگزیده نتابج سرشماری عمومی نفوس و مسکن

مرکز آمار ایران

10

توزیع فضایی جمعیت ونظام سلسله مراتبی شهرهای ایران1335-1390

موسی کاظمی

11

جغرافیا طبیعی شهر- هیدرولوژی و سیل خیزی شهر

محمد رضا اصغری مقدم

12

جغرافیا اجتماعی شهرها- اکولوژی اجتماعی شهر

حسین شکوئی

13

مبانی ارتباطات و توسعه

گروه مولفان

14

حقوق و مسئولیت های روزنامه نگاری

فرحناز مصطفوی

15

مجموعه مقالات (آب و هوای ایرن)

گروه علمی

16

مجموعه مقالات (برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه)

گروه  نویسندگان

17

کاربرد GIS و سنجش از دور در برنامه ریزی روستایی

رستمی

18

دانش بومی در توسعه روستایی

طالشی

 

بخش علمی هنر و معماری

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

آشنایی با ابزار کار آبگینه

محسن حاج سید جوادی

2

آشنایی با ابزار و وسایل و تجهیرات و مواد اولیه صنایع فلز

منصور حسین پور میزاب

3

آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران

نرگس محمدی بدر

4

آشنایی با مضامین مذهبی

گروه هنر

5

آشنایی با مواد و ابزار کار نگارگری

سیامک رحیمی

6

ارزیابی و ارزشیابی فرش

محسن حاج سید جوادی

7

بررسی تاثیر هنر ایران در شرق

کتایون پلاسعیدی

8

بررسی نقش و رنگ در نقوش ایرانی

الیاس صفاران - فکری

9

بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر

الیاس صفاران

10

پارچه شناسی 2

الیاس صفاران

11

تاریخ پارچه و لباس 1

الیاس صفاران

12

تاریخ عمومی نقاشی 3

صفاران- تماج

13

تاریخ عمومی نقاشی4

صفاران- تماج

14

تاریخچه چوب شناسی

منصور حسین پور میزاب

15

تاریخچه عکاسی

مریم نیکخواه ابیانه

16

تاریخچه نساجی در جهان

الیاس صفاران - فکری

17

تاریخچه هنری چوب

اصغر پناه زاده خانمیری

18

تحلیل فضاهای شهری

چرخچیان

19

حکمت و هنر اسلامی

الیاس صفاران

20

خوشنویسی و طراحی حروف2

علی اصغر مقتدایی

21

سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران

الیاس صفاران- پردیس بهمنی

22

شناخت سازه های سنتی

خلیل گودرزی سروش

23

شیوه های هنر ی دوران اسلامی

الیاس صفاران-پردیس بهمنی

24

طرح اشیاء در تمدن اسلامی

الیاس صفاران -پردیس بهمنی

25

عناصر و جزئیات بناهای تاریخی

خلیل گودرزی سروش

26

بافت قالی 3

محسن حاج سید جوادی

27

کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی 1

الیاس صفاران -پردیس بهمنی

28

کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی 2

الیاس صفاران-پردیس بهمنی

29

مبانی زیبایی هنر اسلامی

رحیمی

30

مدل های کمی در شهر سازی

خلیل گودرزی سروش ، امیر اکبری مهام

31

مدیریت تولید صنعتی

پردیس بهمنی و همکاران

32

موزه داری فرش

منصور حسین پور میزاب

33

هندسه کاربردی

امیرسامان محسنی

34

هندسه مناظر و مرایا

ناصر مقدم پور

35

هنر در دنیای کودکان

الیاس صفاران-مارال برزین

36

نمایش در ایران

شهاب پازوکی

37

عفاف و حجاب الهام میرکمالی

38

تاریخ فرش جهان

غلامرضا طوسیان شاندیز

39

زیباشناسی خوشنویسی

علی اصغر مقتدایی

40

تاریخ خوشنویسی 1

علی اصغر مقتدایی

41

تاریخ خوشنویسی 2

علی اصغر مقتدایی

42 لباس های سنتی لیدا فتحی


 

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

تاریخ ادبیات جهان

باکنر تراویک

2

تاریخ علوم

حسین پاشایی زاد

3

تاریخ عمومی فلسفه

گروه الهیات

4

زبانشناسی کاربردی

گروه زبان

5

مقدمه ای بر اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی (باتاکید بر دو مولفه نظریه و آموزش)

ریسمان باف

6

انسان از دیدگاه اسلام ابراهیم نیک صفت

7

مرجع شناسی عمومی ملیحه نیک کار

8

کتابخانهای آموزشگاهی و توسعه یادگیری حمید قاضی زاده- علی بیرانوند

9

طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها مراکز اطلاع رسانی علی اکبر خاصه، مهدی مکرمی سفیداب، امید علیپور

10

روانشناسی سیاسی عبدالملکی

11

رشد حرکتی فرناز ترابی

12

مشاوره طلاق مژگان حیاتی- محبویه ملکی
 

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

اقتصاد منابع

ایماندوست

2

روان شناسی سیاسی

فرشته خضروی افلاک فر

3

مبانی مدیریت صنعتی(رویکرد نوین)

میرزا حسن حسینی_روح الله حسینی

4

مقادیر ویژه -بردارهای ویژه

گروه ریاضی

5

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

گردآوری گروه

6

مبانی مدیریت بازگانی

زین العابدین رحمانی

7

نقد و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری

گردآوری گروه

8

قانون مدیریت خدمات کشوری -----

9

زبان تخصصی بانکداری 1

بیتا شایگانی

10

اقتصاد خرد 3

یگانه موسوی جهرمی

11

نظریه های بازی (استراتژی و کاربردها)

یگانه موسوی جهرمی- الهام صحتی

12

زبان تخصصی بانکداری 2

بیتا شایگانی

 

بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجی

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

تاریخ الادب العربی من سقوط بغداد الی العصر المعاصر

مصطفی جوانرودی و مسبوق

2

زبان تخصصی (2)زبان وادبیات عربCONTRIBUTION OFIRAN TO ARABIC LANGUAGE&LITERATURE

حسین حدیدی

3

نصوص من النظم و النثر من سقوط بغداد الی العصر المعاصر

جوانرودی -سیفی

4

تاریخ ادبیات عرب

رینوالد نیکلسون

5

Aspects of the Novelo (بخشی از رمان 1) E.M. Foster
 

بخش علمی الهیات و علوم اسلامی

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

روش تحقیق رایانه ای

سید حمید حسینی

2

وضع کنونی جهان اسلام1

گلناز سعیدی

3

تاریخ کلام و فلسفه اسلامی

ناصر محمدی

4

اقلیتهای مسلمان درجهان اسلام

مهدی کرمانی

5

بلاغت قرآن کریم(1)

رحمت الله عبداله زاده

6

پدیداری و پایداری فقه هزار و چهارصد ساله

سیدمحمد صدری

7

تاریخ اسلام در مصر و شام

مهدی جلیلی

8

تاریخ فلسفه اسلامی 2

ناصر محمدی

9

جامعه شناسی تاریخی

مهدی عبادی

10

فلسفه فقه یاکندوکاوی دراصول ومبانی علم فقه

حسن مبینی

11

قرائت ودرک متون تفسیری

سیدمحمدمیردامادی - محمدهادی امین ناجی

12

متو ن دینی به زبان خارجی 2

علیرضا جلالی

13

متون دینی به زبان خارجی 3

علیرضا جلالی

14

حقوق محیط زیست

مجتبی انصاریان

15

مسائل کلامی جدید

محمد حسین مهدوی نژاد- علیرضا اژدر

16

مفردات قرآن

دل افکار

17

روش تدریس و تحلیل محتوای کتب قرآن دوره راهنمایی

قسمت اول                    قسمت دوم

یونس باقری- سید مهدی سیف- سید محمد حسین میرباقری- مسعود وکیلی

18

تفسیر المیزان جلد 14

علامه سید محمد حسین طباطبایی

19

تفسیر المیزان جلد 15

علامه سید محمد حسین طباطبایی

20

تفسیر کشف السرار جلد 9

علامه سید محمد حسین طباطبایی

21

بنیاد حکمت سبزواری مولف: توشی هیکو ایزوشو مترجم: سید جلال الدین مجتبوی

22

دین و دانش محمد حسین مهدوی نژاد

23

رایانه و فضای مجازی گروه علوم و قرآن حدیث

24

علوم قرآنی 3

گروه علوم و قرآن حدیث

25

علوم قرآنی 4 ناصر نیستانی- جواد سعدی

26

وضع کنونی جهان اسلام1

سلطانی- عبادی

27

وضع کنونی جهان اسلام2

سلطانی- عبادی

28

تاریخ حکومت های متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد سیده سوسن فخرایی- مهدی یاراحمدی

29

جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلام علی خزائلی

30

جغرافیا نگاری در اسلام مجتبی سلطانی احمدی- مهدی عبادی

31

تاریخ اسلام در اندلس مجتبی سلطانی احمدی- زینب فضلی

32

تاریخ اسلام در مصر و شام 2 مجتبی سلطانی احمدی- زینب فضلی

33

تاریخ تشکیلات اسلامی سلطانی- عبادی

34

کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی

گردآوری گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

35 مهارتهای هفت گانه ICDL گردآوری
36 حقوق شهروندی حسن خسروی 
 

بخش علمی علوم کشاورزی

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

آلودگی محیط زیست

غلامرضا بخشی خانیکی

2

ارتباطات و نوآوری

مهناز محمدزاده

3

تکنولوزی موتور و موتورهای احتراقی

فرزاد - رضایی فر

4

جنگلداری

محمد رضا سیفی -رحمانعلی قره باغی- بابک نیکدستان

5

جیره نویسی آبزیان

حشمت سپهری مقدم

6

چوب شناسی

اسماعیل یساری - تذکر رضایی- حسین پور

7

عملیات کشاورزی

کمال سادات اسیلان

8

کانالهای آبرسانی

یساری - مومنی

9

گیاهان آبزی

غلامرضا بخشی خانیکی

10

محیط زیست روستاها

رضوانی