رويدادها
یکشنبه 27 آبان 1397 اطلاعیه برای دانشجویان رشته اقتصاد گرایش پول و پانکداری اسلامی شرح پیوست درس پول و بانکداری اسلامی 2 تغییر یافته حتماً بررسی شود.(مطالعه شود به حذف شود تغییر یافته)
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر