رويدادها
برنامه آزمون نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 دانشجویان کارشناسی ارشد مرکز بین الملل قشم و کیش
راهنمای متقاضیان تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در مرکز بین الملل قشم و کیش در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401
اصلاحیه شرح پیوست دو عنوان درس رشته برنامه ریزی درسی مقطع کارشناسی ارشد
اطلاعیه برای دانشجویان رشته اقتصاد گرایش پول و پانکداری اسلامی
اطلاعیه برای دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی ارشد مورخ 97/8/21
اطلاعیه مهم برای دانشجویان رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث(97/7/17)
اطلاعیه مهم برای دانشجویان رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد(تاریخ درج خبر 96/12/15)
اطلاعیه مهم برای دانشجویان رشته های مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد(تاریخ درج خبر 96/12/8)
اطلاعیه مهم : قابل توجه دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی
آدرس دریافت نرم افزار کتابخوان همراه
اطلاعیه مهم برای دانشجویان مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی(96/10/30)
قابل توجه دانشپذیران فراگیر نوبت 18 (تاریخ درج خبر96/8/15)
اطلاعیه مهم : قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی تربیتی مقطع کارشناسی ارشد (96/8/14)
اطلاعیه مهم :درخصوص تغییر منبع رشته های تربیت بدنی مقطع ارشد (تاریخ درج خبر 96/7/26)
اطلاعیه درخصوص رشته جدید  مترجمی زبان انگلیسی (تاریخ درج خبر 96/7/11)
اطلاعیه مهم : تغییر تاریخ امتحانات رشته های روانشناسی و روانشناسی عمومی(تاریخ درج خبر 96/7/11)
قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی تربیتی نیمسال دوم 96-95 (مورخ 95/11/13)
اطلاعیه درخصوص منبع درس روانشناسی تربیتی (مورخ 95/9/15)
اطلاعیه مهم: قابل توجه دانشجویان رشته بیوشیمی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 96-95(تاریخ 95/6/29)
اطلاعیه مهم : قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 95-94
1 2