جزوات درسی

بخش علمی فنی مهندسی

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری

امیر فرمانبر- بهروز رضاسروش- داود کریم‌زادگان مقدم

2

آزمایشگاه مدارهای منطقی

مهدی عظیمی‌پور- رضا عسکری مقدم

3

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

رضا عسکری مقدم

4

آیین نامه های مدیریت ایمنی کارگاه

شورایعالی حفاظت فنی

5

دستور کار آزمایشگاه معماری کامپیوتر

رضا عسکری مقدم- مهدی عظیمی پور

6

اصول و فنون نظارت بر اجرا

فاطمه جاذبی

7

قوانین حاکم بر پروژه ها

علی قربانی

8

نرم افزارهای متره وبرآورد

مهندس فاطمه جاذبی

9

روش ملی طرح مخلوط بتن

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

10

مبانی راه آهن برقی

سیامک فرشاد

11

تعرفه اروپا - آسیا TEA برای حمل و نقل
کالا را راه آهن

معصومه افتخاری- فاطمه شادپور

12

توافقنامه حمل و نقل بین المللی
بار با راه آهن (SMGS)

عباس نظری

13 اتوماسیون صنعتی غلامرضا اسماعیلیان


 

بخش علمی علوم پایه

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

جبر3 (قضیه های سیلو)

محمد حسن بیژن زاده

2

راهنمای بررسی کتب درسی (رشته ریاضی)

محمد حسن بیژن زاده

3

فیزیک پایه 4

محمود جنوبی

4

فیزیک حالت جامد 1

امیر عباس صبوری دودران

5

فیزیک حالت جامد 2

امیر عباس صبوری دودران

6

مبانی احتمال 

نرگس عباسی، علی شادرخ، محمد قاسم وحیدی اصل

7

آمار زیستی مسعود یارمحمدی

8

ایمنی زیستی امیرعباس مینایی فر
9 مبانی جانورشناسی حمید درویش نیا
10 مبانی فیزیولوژی گیاهی بهروز صالحی اسکندری- منصور خراتی کوپایی
11 آزمایشگاه مبانی گیاه شناسی بهروز صالحی اسکندری- امیرحسین فرقانی
12 اخلاق زیستی امیرعباس مینایی فر


 

بخش علمی علوم اجتماعی

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

برنامه ریزی مشارکتی

طالشی

2

تاریخ تحولات...جهان اسلام از سال 227 تا سقوط بغداد

گروه

3

تاریخ خوارزمشاهیان و غوریان

گروه

4

جغرافیای انسانی 2

مولفان

5

جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی

علیرضا خزائلی

6

روش تحقیق در تاریخ

گروه تاریخ

7

مدیریت شهری

بیژن دادرس

8

تفسیر نقشه ها و نمودارهای موضوعی در جغرافیا

موسی کاظمی - شهداد

9

برگزیده نتابج سرشماری عمومی نفوس و مسکن

مرکز آمار ایران

10

توزیع فضایی جمعیت ونظام سلسله مراتبی شهرهای ایران1335-1390

موسی کاظمی

11

جغرافیا طبیعی شهر- هیدرولوژی و سیل خیزی شهر

محمد رضا اصغری مقدم

12

جغرافیا اجتماعی شهرها- اکولوژی اجتماعی شهر

حسین شکوئی

13

مبانی ارتباطات و توسعه

فرحناز مصطفوی

14

حقوق و مسئولیت های روزنامه نگاری

فرحناز مصطفوی

15

مجموعه مقالات (آب و هوای ایرن)

گروه علمی

16

مجموعه مقالات (برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه)

گروه  نویسندگان

17

کاربرد GIS و سنجش از دور در برنامه ریزی روستایی

رستمی

18

دانش بومی در توسعه روستایی

طالشی

 

بخش علمی هنر و معماری

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

آشنایی با ابزار کار آبگینه

محسن حاج سید جوادی

2

آشنایی با ابزار و وسایل و تجهیرات و مواد اولیه صنایع فلز

منصور حسین پور میزاب

3

آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران

نرگس محمدی بدر

4

آشنایی با مضامین مذهبی

گروه هنر

5

آشنایی با مواد و ابزار کار نگارگری

سیامک رحیمی

6

ارزیابی و ارزشیابی فرش

محسن حاج سید جوادی

7

بررسی تاثیر هنر ایران در شرق

کتایون پلاسعیدی

8

بررسی نقش و رنگ در نقوش ایرانی

الیاس صفاران - فکری

9

بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر

الیاس صفاران

10

پارچه شناسی 2

الیاس صفاران

11

تاریخ پارچه و لباس 1

الیاس صفاران

12

تاریخ عمومی نقاشی 3

صفاران- تماج

13

تاریخ عمومی نقاشی4

صفاران- تماج

14

تاریخچه چوب شناسی

منصور حسین پور میزاب

15

تاریخچه عکاسی

مریم نیکخواه ابیانه

16

تاریخچه نساجی در جهان

الیاس صفاران - فکری

17

تاریخچه هنری چوب

اصغر پناه زاده خانمیری

18

تحلیل فضاهای شهری

چرخچیان

19

حکمت و هنر اسلامی

الیاس صفاران

20

خوشنویسی و طراحی حروف2

علی اصغر مقتدایی

21

سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران

الیاس صفاران- پردیس بهمنی

22

شناخت سازه های سنتی

خلیل گودرزی سروش

23

شیوه های هنر ی دوران اسلامی

الیاس صفاران-پردیس بهمنی

24

طرح اشیاء در تمدن اسلامی

الیاس صفاران -پردیس بهمنی

25

عناصر و جزئیات بناهای تاریخی

خلیل گودرزی سروش

26

بافت قالی 3

محسن حاج سید جوادی

27

کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی 1

الیاس صفاران -پردیس بهمنی

28

کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی 2

الیاس صفاران-پردیس بهمنی

29

مبانی زیبایی هنر اسلامی

رحیمی

30

مدل های کمی در شهر سازی

خلیل گودرزی سروش ، امیر اکبری مهام

31

مدیریت تولید صنعتی

پردیس بهمنی و همکاران

32

موزه داری فرش

منصور حسین پور میزاب

33

هندسه کاربردی

امیرسامان محسنی

34

هندسه مناظر و مرایا

ناصر مقدم پور

35

هنر در دنیای کودکان

الیاس صفاران-مارال برزین

36

نمایش در ایران

شهاب پازوکی

37

عفاف و حجاب الهام میرکمالی

38

تاریخ فرش جهان

غلامرضا طوسیان شاندیز

39

زیباشناسی خوشنویسی

علی اصغر مقتدایی

40

تاریخ خوشنویسی 1

علی اصغر مقتدایی

41

تاریخ خوشنویسی 2

علی اصغر مقتدایی

42 لباس های سنتی لیدا فتحی


 

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

تاریخ ادبیات جهان

باکنر تراویک

2

تاریخ علوم

حسین پاشایی زاد

3

تاریخ عمومی فلسفه

گروه الهیات

4

زبانشناسی کاربردی

گروه زبان

5

مقدمه ای بر اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی (باتاکید بر دو مولفه نظریه و آموزش)

ریسمان باف

6

انسان از دیدگاه اسلام ابراهیم نیک صفت

7

مرجع شناسی عمومی ملیحه نیک کار

8

کتابخانهای آموزشگاهی و توسعه یادگیری حمید قاضی زاده- علی بیرانوند

9

طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها مراکز اطلاع رسانی علی اکبر خاصه، مهدی مکرمی سفیداب، امید علیپور

10

روانشناسی سیاسی عبدالملکی

11

رشد حرکتی فرناز ترابی

12

مشاوره طلاق مژگان حیاتی- محبویه ملکی
 

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

اقتصاد منابع

ایماندوست

2

روان شناسی سیاسی

فرشته خضروی افلاک فر

3

مبانی مدیریت صنعتی(رویکرد نوین)

میرزا حسن حسینی_روح الله حسینی

4

مقادیر ویژه -بردارهای ویژه

گروه ریاضی

5

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

گردآوری گروه

6

مبانی مدیریت بازگانی

زین العابدین رحمانی

7

تاریخ عقاید اقتصادی (رشته اقتصادی)

هادی غفاری- علی چنگی آشتیانی

8

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

محمد مهدی پرهیزگار- روح الله حسینی

9

نقد و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری

گردآوری گروه

10

قانون مدیریت خدمات کشوری -----

11

زبان تخصصی بانکداری 1

بیتا شایگانی

12

اقتصاد خرد 3

یگانه موسوی جهرمی

13

نظریه های بازی (استراتژی و کاربردها)

یگانه موسوی جهرمی- الهام صحتی

14

زبان تخصصی بانکداری 2

بیتا شایگانی

 

بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجی

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

تاریخ الادب العربی من سقوط بغداد الی العصر المعاصر

مصطفی جوانرودی و مسبوق

2

زبان تخصصی (2)زبان وادبیات عربCONTRIBUTION OFIRAN TO ARABIC LANGUAGE&LITERATURE

حسین حدیدی

3

نصوص من النظم و النثر من سقوط بغداد الی العصر المعاصر

جوانرودی -سیفی

4

تاریخ ادبیات عرب

رینوالد نیکلسون

5

Aspects of the Novelo (بخشی از رمان 1) E.M. Foster
 

بخش علمی الهیات و علوم اسلامی

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

روش تحقیق رایانه ای

سید حمید حسینی

2

وضع کنونی جهان اسلام1

گلناز سعیدی

3

تاریخ کلام و فلسفه اسلامی

ناصر محمدی

4

اقلیتهای مسلمان درجهان اسلام

مهدی کرمانی

5

بلاغت قرآن کریم(1)

رحمت الله عبداله زاده

6

پدیداری و پایداری فقه هزار و چهارصد ساله

سیدمحمد صدری

7

تاریخ اسلام در مصر و شام

مهدی جلیلی

8

تاریخ فلسفه اسلامی 2

ناصر محمدی

9

جامعه شناسی تاریخی

مهدی عبادی

10

فلسفه فقه یاکندوکاوی دراصول ومبانی علم فقه

حسن مبینی

11

قرائت ودرک متون تفسیری

سیدمحمدمیردامادی - محمدهادی امین ناجی

12

متو ن دینی به زبان خارجی 2

علیرضا جلالی

13

متون دینی به زبان خارجی 3

علیرضا جلالی

14

حقوق محیط زیست

مجتبی انصاریان

15

مسائل کلامی جدید

محمد حسین مهدوی نژاد- علیرضا اژدر

16

مفردات قرآن

دل افکار

17

روش تدریس و تحلیل محتوای کتب قرآن دوره راهنمایی

قسمت اول                    قسمت دوم

یونس باقری- سید مهدی سیف- سید محمد حسین میرباقری- مسعود وکیلی

18

تفسیر المیزان جلد 14

علامه سید محمد حسین طباطبایی

19

تفسیر المیزان جلد 15

علامه سید محمد حسین طباطبایی

20

تفسیر کشف السرار جلد 9

علامه سید محمد حسین طباطبایی

21

بنیاد حکمت سبزواری مولف: توشی هیکو ایزوشو مترجم: سید جلال الدین مجتبوی

22

دین و دانش محمد حسین مهدوی نژاد

23

رایانه و فضای مجازی گروه علوم و قرآن حدیث

24

علوم قرآنی 3

گروه علوم و قرآن حدیث

25

علوم قرآنی 4 ناصر نیستانی- جواد سعدی

26

وضع کنونی جهان اسلام1

سلطانی- عبادی

27

وضع کنونی جهان اسلام2

سلطانی- عبادی

28

تاریخ حکومت های متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد سیده سوسن فخرایی- مهدی یاراحمدی

29

جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلام علی خزائلی

30

جغرافیا نگاری در اسلام مجتبی سلطانی احمدی- مهدی عبادی

31

تاریخ اسلام در اندلس مجتبی سلطانی احمدی- زینب فضلی

32

تاریخ اسلام در مصر و شام 2 مجتبی سلطانی احمدی- زینب فضلی

33

تاریخ تشکیلات اسلامی سلطانی- عبادی

34

کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی

گردآوری گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

35 مهارتهای هفت گانه ICDL گردآوری
 

بخش علمی علوم کشاورزی

ردیف

نام جزوه

نام نویسنده

1

آلودگی محیط زیست

غلامرضا بخشی خانیکی

2

ارتباطات و نوآوری

مهناز محمدزاده

3

تکنولوزی موتور و موتورهای احتراقی

فرزاد - رضایی فر

4

جنگلداری

محمد رضا سیفی -رحمانعلی قره باغی- بابک نیکدستان

5

جیره نویسی آبزیان

حشمت سپهری مقدم

6

چوب شناسی

اسماعیل یساری - تذکر رضایی- حسین پور

7

عملیات کشاورزی

کمال سادات اسیلان

8

کانالهای آبرسانی

یساری - مومنی

9

گیاهان آبزی

غلامرضا بخشی خانیکی

10

محیط زیست روستاها

رضوانی