زیست شناسی و آموزش علوم تجربی

بخش علمی علوم پایه سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

111210

زیست شناسی (عمومی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

111240

زیست شناسی (علوم گیاهی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

111230

زیست شناسی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

111211

زیست شناسی گیاهی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

-------------

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

---------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

111241

آموزش علوم تجربی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما