کارتکس رشته ها

دانشجو موظف است پس از اتمام دروس، کارتکس رشته خود را دریافت نماید و پس از اخذ کارنامه کلی از سیستم جامع دانشگاهی گلستان و وارد کردن نمرات مربوطه در کارتکس، فایل اکسل(Excel) کارتکس را به امور فارغ التحصیلان تحویل دهد.  

بيشتر