اخبار
1400/11/24 یکشنبه
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور خبرداد:
دریافت 675 ردیف استخدام رسمی قطعی ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت استخدامی در دانشگاه پیام نور

.

دکتر حسن علیزاده ضمن بیان نحوه اجرای فرآیند قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در دانشگاه پیام نور افزود: در راستای اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مشمول تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی هستند که در همین راستا مدارک بیش از 786 نفر از مشمولین در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور جهت دریافت ردیف استخدام قطعی بارگذاری شده که تا کنون ردیف استخدم رسمی قطعی 675 نفر از آنان  دریافت شده است.
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور افزود: اعضای غیر هیأت علمی مشمول تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در حال حاضر در وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی و شرکتی هستند که برای آنان بر اساس بخشنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه موضوع بند " د" تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با توجه به مدرک و رشته تحصیلی پست بلا تصدی در تشکیلات تفصیلی دانشگاه در نظر گرفته شده و یا در صورت عدم وجود پست بلا تصدی نسبت به تغییر عنوان پست و یا انتقال و جابجایی آن، متناسب با شرایط و محل خدمت مشمول اقدام لازم صورت گرفته است.
معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته و زمان باقیمانده تا پایان سال جاری بتوانیم شاهد تبدیل وضعیت استخدامی کلیه ایثارگران دانشگاه پیام نور باشیم.
 

 
امتیاز دهی