شورای دانشگاه
1392/10/14 شنبه

 

«اعضای شورای دانشگاه»

 

 

   الف: اعضای حقوقی

 

1

آقای دکتر محمدرضا زمانی

ریاست دانشگاه و رئیس شورا

2

آقای دکتر مرتضی محسنی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

3

آقای دکتر محمد علی کریمی

 معاونت فناوری و پژوهش

4

آقای دکتر حسن علیزاده

معاونت اداری، مالی و عمرانی

5

آقای دکتر محمد جمال زاده

معاونت حقوقی، مجلس و امور استانها

6

آقای دکتر محمد هادی امین ناجی

معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و دبیر شورا

7 آقای دکتر محمد هادی امین ناجیآقای حجت الاسلام والمسلمین سید محمود نبوی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سازمان مرکزی
8 آقای دکتر مجید ضماهنی مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 

 

 

 

ب: اعضای حقیقی

 

9

آقای دکتر علیرضا دل افکار

عضو هیات علمی دانشگاه

10

آقای دکتر بهمن زندی

عضو هیات علمی دانشگاه

11

خانم دکتر علی ناصحی

عضو هیات علمی دانشگاه

12

آقای دکتر علیرضا ایرانشاهی

عضو هیات علمی دانشگاه

13

آقای دکتر هوشنگ خسروبیگی

عضو هیات علمی دانشگاه

14

آقای دکتر رامین صادقیان

عضو هیات علمی دانشگاه

15

آقای دکتر محمود شیخ الاسلامی

عضو هیات علمی دانشگاه

16

آقای دکتر غلامرضا بخشی خانیکی

رئیس دبیرخانه منطقه یک

17

آقای دکتر صفی اله صفایی

رئیس دبیرخانه منطقه چهار

18

آقای دکتر بخشعلی معصومی

رئیس دبیرخانه منطقه سه

19

آقای دکتر عزیزاله نژاد علی

رئیس دبیرخانه منطقه نه