شورای دانشگاه
1392/10/14 شنبه

 

«اعضای شورای دانشگاه»

 

 

   الف: اعضای حقوقی

 

1

آقای دکتر ابراهیم تقی زاده

ریاست دانشگاه و رئیس شورا

2

آقای دکتر مهدی محمدی

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

3

آقای دکتر علی پریمی

 سرپرست معاونت اداری و مالی

آقای دکتر محمد علی ابراهیمی

معاون پژوهش و فناوری

5

آقای دکتر علی شجاعی فرد

سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

6

آقای دکتر مجتبی سلطانی احمدی

سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و هماهنگی استانها

7 آقای دکتر محمد هادی امین ناجیآقای حجت الاسلام والمسلمین سید محمود نبوی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سازمان مرکزی

 

 

 

 

ب: اعضای حقیقی

 

8

آقای دکتر کریم نجفی برزگر

عضو هیات علمی دانشگاه

9

خانم دکتر خدیجه دیده بان

عضو هیات علمی دانشگاه

10

 آقای دکتر سید علی علم الهدی

عضو هیات علمی دانشگاه

11

آقای دکتر رضا حاجی حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه

12

آقای دکتر غلامرضا بخشی خانیکی

عضو هیات علمی دانشگاه

13

آقای دکتر محمدهادی امین ناجی

عضو هیات علمی دانشگاه

14

آقای دکتر میرزاحسن حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه

15

آقای دکتر وحید افشین مهر

سرپرست دبیرخانه منطقه یک

16

آقای دکترعلی حسین محمدظاهری

سرپرست دبیرخانه منطقه چهار

17

آقای دکتر رضا مختاری ملک آبادی

سرپرست دبیرخانه منطقه شش

18

خانم دکتر فاطمه معین الدینی

سرپرست دبیرخانه منطقه هشت

سایرین
19 آقای دکتر خادمی سرپرست دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت