هیات رئیسه
1391/12/1 سه‌شنبه
« اسامی اعضای محترم هیات رئیسه»
• آقای دکتر ابراهیم تقی زاده
رئیس دانشگاه

• آقای دکتر سید علی علم الهدی 
مشاور رئیس دانشگاه


• آقای دکتر مهدی محمدی
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی

• خانم دکتر خدیجه دیده بان
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری 

• آقای دکتر علی پریمی
سرپرست معاونت اداری و مالی 

• آقای دکتر علی شجاعی فرد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

• آقای دکتر مجتبی سلطانی احمدی
سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و هماهنگی استانها


• آقای دکتر جلال ایوبی نژاد
سرپرست دفتر ریاست--------------------------------------------------------------------------------


وظایف و اختیارات هیات رئیسه :
فراهم کردن زمینه های اجرایی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه ها و بخشنامه های صادرشده از سوی وزارت
پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه به هیات امناء از طریق رئیس دانشگاه
بررسی و ارزیابی نحوه اجرایی تصمیمات هیات رئیسه و نظارت بر عملکرد واحد های دانشگاه
فراهم کردن زمینه مردمی کردن دانشگاه و کمک به خودکفایی دانشگاه و واحد های وابسته
ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های مختلف معاونت ها
بررسی آیین نامه های اداری و مالی و معاملاتی دانشگاه برای طرح در هیات امناء و تهیه پیشنهاد ها، طرح ها و برنا مه هایی که باید در دستور کار هیات امناء قرار گیرد.
پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هیات امنا از طریق رئیس دانشگاه
پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی ،پژهشی تعلق می گیرد از طریق رئیس دانشگاه به وزارت

بيشتر