فرهنگی
1398/4/18 سه‌شنبه
رييس دانشگاه پيام نور استان فارس :

از دفتر كانون انجمن هاي صنفي كارآفريني استان فارس در دانشگاه پيام نور بهره برداری شد
 رييس دانشگاه پيام نور استان فارس گفت: همكاري كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران با دانشگاه پيام نور روزنه جديدي براي ارتباط صنعت و دانشگاه خواهد شد.
دكتر صيف كه به همراه معاون دانشگاه و مدير كارآفريني و ارتباط صنعت در نشست سراسري كانون عالي انجمن هاي صنفي كارآفرمايي حضور يافته بود، با ابراز رضايت از توسعه همكاري بين دانشگاه و تشكل هاي صنفي ابراز اميدواري نمود بزودي شاهد نتايج مهم اين همكاري ها خصوصا در حمايت از ايده ها و توسعه مهارت آموزي باشيم.
دبستاني ، رييس كانون انجمن هاي صنفي كارافريني استان فارس نيز با تشكر از رييس دانشگاه پيام نور فارس در راه اندازي دفتر كانون انجمن هاي صنفي كارآفرمايي در دانشگاه اظهار داشت: اين كانون، بزرگترين تشكل اقتصادي كشور با ۳۳۰۰ انجمن است كه در استان فارس در قالب ۴۶ انجمن استاني، ۱۷ انجمن در شيراز و ۷۶ انجمن صنفي در شهرستانهاي استان فعاليت دارد.
ايجاد زمينه و حمايت از ايده هاي و اجراي طرح جامع ارتقاي مهارت افزايي ،كارآفريني يكي از مهمترين اهداف ايجاد دفاتر كانون عالي انجمن هاي صنفي در دانشگاه پيام نور استان فارس است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر