فرهنگی
1398/4/15 شنبه
ارائه جديدترين يافته هاي محققان ايراني درباره علوم تربيتي و رفتاري در دانشگاه پيام نور فارس

نخستين كنفرانس ملي علوم انساني و توسعه با رويكرد علوم تربيتي و رفتاري صبح امروز در دانشگاه پيام نور استان فارس آغاز به كار كرد
دراين كنفرانس ملي، رئيس دانشگاه پيام نور استان فارس و رئيس شوراي راهبردي اين كنفرانس با بيان اهميت توجه به علوم انساني اظهارداشت: با برگزاري موفق نخستين كنفرانس ملي علوم انساني و توسعه، زمينه برگزاري كنفرانس هاي مهم ملي و بين المللي نيز فراهم خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور استان فارس، دكتر محمدحسن صيف اظهارداشت: مقدمات برگزاري نخستين كنفرانس هاي بين المللي در حوزه مديريت، اقتصاد و حسابداري پويا و همچنين روانشناسي و علوم تربيتي درحال انجام است كه اميدواريم تا پايان سال جاري شاهد برگزاري آن در دانشگاه پيام نوراستان فارس باشيم.
دكتر سعيد مظلوميان دبير علمي كنفرانس نيز دراين مراسم به بيان اهداف و تلاشهاي صورت گرفته دركمترين زمان ممكن براي برگزاري اين كنفرانس پرداخت و اظهارداشت: برگزاري كنفرانس ها زمينه مناسبي براي بيان انديشه ونظر محققان فراهم ساخته است كه استفاده از نتايج آن مي تواند به توسعه همه جانبه كشور كمك كند.
وي يكي از مشكلات جوامع را عدم توجه به علوم انساني ذكر كرد و يادآور شد: سالها غفلت از علوم انساني ، همه را به اين نتيجه رساند كه يكسويه رفتن به سمت ساير علوم ، آسيب هاي بسياري را براي جوامع خواهد داشت و زمينه توسعه همه جانبه كه موجب رفاه و پيشرفت جامعه مي شود را از بين خواهد برد لذا دنيا به اين نتيجه رسيد كه نمي توان نسبت به علوم انساني بي توجه بود.
معاون دانشگاه پيام نور استان فارس افزود: دانشگاه پيام نور به عنوان بزرگترين دانشگاه دولتي كشور با جمعيت دانشجويي 400 هزار نفر با بيش از 4 هزار عضو هيئت علمي بيشترين زمينه و ظرفيت را براي برگزاري كنفرانس هاي مهم دارد .
دكتر طالبي دبير اجرايي كنفرانس نيزاظهارداشت: اين كنفرانس با مجوز پايگاه استنادي علوم جهان اسلام و شوراي پژوهشي دانشگاه پيام نور كشور برگزار شد كه درآن بيش از 510 مقاله دريافت و مورد ارزيابي قرار گرفت كه 440 مقاله مورد تاييد قرارگرفت.
وي اضافه كرد: 70 مقاله به صورت ارائه، 132 به صورت پوستر و مابقي نيز به صورت چاپ در مجموعه مقالات در نظرگرفته شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر