اخبار
1398/6/26 سه‌شنبه
افتخاری دیگر برای دانشگاه پیام نور؛

کسب رتبه دو در کنکور کارشناسی ارشد توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور واحد باشت
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشجوی دانشگاه پیام نور واحد باشت، در کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توانست رتبه دوم را کسب کند.                                                              
اردوان حسینی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد باشت درکنکور کارشناسی ارشد سال 1398رتبه دوم را کسب کرد و د ر اولین اولویت انتخابی خود درمقطع کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی دانشگاه  دولتی شیراز پذیرفته شد.

همچنین وی  رتبه سوم المپیاد دانشجویی را به خود اختصاص داد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر