اخبار
1398/6/24 یکشنبه
قابل توجه اعضای هیات علمی متقاضی ماموریت و انتقال؛

مهلت محدود برای ثبت درخواست ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی
دبیرهیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی از مهلت محدود برای ثبت درخواست ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی خبر داد و گفت: علیرغم تشکل جلسات کارگروه انتقال و مامور اعضای هیات علمی، برخی از اعضای هیات علمی تقاضای تجدید نظر و ارائه درخواست های جدید دارند که با هدف مساعدت مقرر شد طی روزهای 25 و 26 شهریور ، سامانه درخواست ماموریت یا انتقال برای متقاضیان قابل دسترسی باشد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر کردمیرزا افزود:  بر این اساس طی بخشنامه شماره 27838 مورخ 23 شهریورماه 98، به کلیه استانها این موضوع منعکس و امکان عملیاتی شدن درخواست ها طی روزهای فوق الذکر در سامانه فراهم شده است و اعضای هیات علمی میتوانند از طریق راهنمای ذیل جهت ثبت درخواست خود در سامانه اقدام کنند.

راهنمای ثبت درخواست در سامانه
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر