اطلاعیه ها
اطلاعیه شماره 8 صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور
اطلاعیه شماره 6 صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور
اطلاعیه شماره 5 صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور
 اطلاعیه شماره 4 صندوف قرض الحسنه کارکنان
اطلاعیه شماره 3 صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور

بيشتر

صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه پیام نور
1398/9/13 چهارشنبه

دستورالعمل صندوق قرض الحسنه کارکنان

قابل توجه اعضای هیأت علمی و کارمندان محترم دانشگاه

به لطف ایزد منان و با تصویب آیین نامه جدید صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه، امکان عضویت در صندوق برای همه کارکنان (کارمندان و اعضای هیأت علمی)فراهم آمده است لذا  متقاضیان می توانند از طریق تکمیل فرم ذیل نسبت به عضویت خود اقدام نمایند. اما قبل از آن توجه عزیزان را به توضیحات زیر جلب می نماید :  

1-         حق عضویت ثابت هر یک از کارمندان اداری  مبلغ سی و پنج میلیون ریال وحق عضویت  ماهیانه پانصد هزار ریال بصورت کسر از حقوق و برای اعضای هیات علمی به ترتیب مبلغ چهل و پنج میلیون ریال و یک میلیون ریال به صورت کسر از حقوق است که باید آن را بپردازند. 

توجه: آن دسته از کارکنان و اساتید که قبلا هم عضوصندوق بوده و حق عضویت ثابت و ماهیانه پرداخت کرده اند در این مرحله باید صرفا مابه التفاوت حق عضویت خود را تکمیل و پرداخت کنند.

2-         مبلغ سقف وام پرداختی به کارمندان یکصد و پنجاه میلیون ریال و به اعضای هیأت علمی دویست میلیون ریال با باز پرداخت در اقساط سی تا سی و شش ماهه خواهد بود. بدیهی است در صورتی که تفاهمنامه با بانکهای عامل تغییر کند اقساط بر اساس تفاهمنامه جدید بسته می شود.

3-         از وام اعطایی چهار درصد (4%) کارمزددر هنگام واریز وام کسر می شود. ضمنا جهت جلوگیری از تاخیر پرداخت در قسط اول، قسط مذکور نیز کسر می گردد.

4-         سایر شرایط و ضوابط دریافت وام از طریق بانک عامل طرف تفاهم صندوق تعیین می شود.

5-         هر یک از کارکنان رسمی می توانند تا سه نفراز وام گیرندگان را ضمانت کنند . در مورد سایر کارکنان قراردادی و پیمانی این سقف دو نفر خواهد بود .

6-         اولویت معرفی به بانک جهت پرداخت وام با افرادی است که تاکنون وام دریافت نکرده باشند. ملاک اولویت تاریخ درخواست وحق عضویت های پرداختی آنان است.

7-         به هیچ یک از اعضا قبل از تسویه کامل بدهی و یا بازپرداخت کامل وام دریافتی خود از صندوق ، وام جدید تعلق نمی گیرد .

8-         پس انداز اعضا در صندوق قرض الحسنه متعلق به خود آنها بوده و در صورت تقاضای کتبی لغو عضویت یا بازنشستگی و فوت پس از کسر بدهیها و مطالبات صندوق به آنها یا قائم مقام قانونی آنها مسترد می گردد . تا قبل از استرداد، این پس انداز در قبال تعهدات و بدهی های عضو در وثیقه صندوق می باشد.

9-         هر یک از کارکنان پس از ارایه درخواست کتبی و واریز مبلغ حق عضویت ثابت و موافقت کتبی مبنی برکسر حق عضویت ماهیانه از حقوق و مزایای خود توسط مدیریت مالی دانشگاه و واریز آن، عضو صندوق شناخته می شوند. همکاران محترم مبلغ حق عضویت ثابت خود را به حساب  شماره 0102760276005 بانک صادرات شعبه محلاتی تهران (قابل واریز در کلیه شعب بانک صادرات کشور) به نام صندوق قرض الحسنه واریز و فیش و تاریخ را در فرم نوشته،به همراه فیش برای دفتر صندوق قرض الحسنه واقع در سازمان مرکزی دانشگاه ارسال نمایند.(دریافت فرم شماره یک - عضویت صندوق)

10-        آن دسته از همکاران محترم عضو صندوق که قصد انصراف دارند لازم است با تکمیل فرم شماره دو (فرم تسویه حساب ) وامضا و تایید مدیر مالی استان و سازمان مرکزی همراه با رونوشت برابر اصل شده آخرین فیش حقوقی، تقاضای خود را به صندوق ارسال کنند تا نسبت به تسویه حساب و واریز  مانده اندوخته آنها اقدام گردد.(دریافت فرم شماره دو - تسویه صندوق)

تبصره:درخواست عضویت مجدد پس از قطع ارتباط کامل با صندوق،صرفا منوط به تصویب هیأت مدیره صندوق می باشد.

متقاضیان محترم صندوق لازم است که با دقت نسبت به پر کردن فرم مربوطه اقدام و کلیه مستندات خواسته شده را کتبا به دفتر صندوق ارسال نمایند. هر گونه سوال یا پیشنهاد را به ایمیل sandoghe.Gpnu ارسال و یا با تلفن   22485340 و 22485172 تماس بگیرید.

 
جمعه 17 آذر 1402