اخبار
برگزاری کارگاه علمی «نمایه سازی مقالات علمی در پایگاه بین المللی Scopus»

دكتر كريمي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه در اين خصوص يادآور شدند كه در راستاي سياست هاي پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبني بر ارتقا كيفي نشريات و نمايه سازي آنها در پايگاه هاي معتبر علمي، برگزاري كارگاه نمايه سازي مقالات علمي در پايگاه بين المللي را در دستور كار خود قرار داديم.

اين كارگاه در روز سه شنبه 22 آبان ماه 1397، به صورت عملي و با حضور دست اندركاران نشريات علمي و كارشناسان گروه نشريات دانشگاه پيام نور برگزار شد. مدرس اين كارگاه جناب آقاي دكتر يونسي، عضو محترم هيئت علمي دانشگاه، مراحل و شرايط نمايه سازي در پايگاه را به صورت عملي تشريح كردند و در ضمن اجرا به سوالات كارشناسان پاسخ داده شد.

دريافت فايل كارگاه نمايه سازي

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر