اخبار
برگزاری کارگاه نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر بین المللی

دکتر محمد علی کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از برگزاری «کارگاه نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر بین المللی Doaj, Google Scholar » ویژه نشریات علمی – پژوهشی دانشگاه پیام نور خبر داد.

دکتر کریمی هدف از اجرای این کارگاه را ایجاد بسترهای لازم برای حضور هر چه بیشتر نشریات در پایگاههای معتبر بینالمللی و نحوۀ عضویت و بارگذاری اطلاعات عنوان کرد.

ایشان با عنوان اینکه این کارگاه با حضور مدیران داخلی نشریات در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد، افزودند: در این کارگاه دکتر علی یونسی، مدیر داخلی نشریۀ «پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی» به تدریس نمایه سازی نشریات در پایگاه های مذکور پرداخت.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر