اخبار
انتشار اولین شماره نشریه تخصصی «زبانشناسی اجتماعی»

اولین شماره نشریه تخصصی «زبانشناسی اجتماعی» به نشانی سامانه الکترونیکی زیر منتشر شد :

 

http://sociolinguistics.journals.pnu.ac.ir   

 

            این نشریه طی نامه شماره 79858/18/3 مورخ 20/4/95 موفق به اخذ تأیید عنوان و تأیید اعضای هیئت تحریریه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده و درصدد چاپ مقالات علمی – پژوهشی در زمینه زبانشناسی اجتماعی است. از محضر استادان، پژوهشگران و اعضای محترم هیئت علمی دعوت می­شود که با ارسال مقالات علمی ارزشمند خود بر غنای این نشریه بیفزایند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر