اخبار
انتشار اولین شماره نشریه تخصصی «حقوق محیط زیست»

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران گرامی می­رساند که اولین شماره نشریه تخصصی «حقوق محیط زیست» به نشانی سامانه الکترونیکی http://enlaw.journals.pnu.ac.ir، منتشر شد.
این نشریه درصدد چاپ مقالات علمی – پژوهشی در زمینه حقوق محیط زیست است. از کلیه پژوهشگران و اعضای محترم هیات علمی دعوت می­شود تا با ارسال مقالات علمی ارزشمند خود بر غنای این نشریه بیفزایند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر