متون عمومي
1396/12/20 یکشنبه


 

دفتر تحقیقات، خدمات پژوهشی و فناوری

1

مدیر کل

3

مسوول دفتر

 

 

2

معاون

4

متصدی امور دفتری و بایگانی

 

 

گروه پژوهش های کاربردی و خدمات پژوهشی

1

رئیس

6

کارشناس

 

 

2

کارشناس مسوول

7

کارشناس

 

 

3

کارشناس

 

 

 

 

4

کارشناس

 

 

 

 

5

کارشناس

 

 

 

 

گروه نشریات

1

رئیس

3

کارشناس

5

کارشناس

2

کارشناس مسوول

4

کارشناس

6

کمک کارشناس

گروه فناوری اطلاعات پژوهشی

1

رئیس

3

کارشناس

6

کاردان

2

کارشناس مسوول

4

کارشناس

 

3

کارشناس

5

کارشناس

 

 

 

 

1-     گروه پژوهش های کاربردی و خدمات پژوهشی

-         بررسی و نظارت  برعملکرد فعالیت پژوهشی استان ها از سامانه گلستان

-         بررسی واعلام نظردرخصوص بازنگری بخشنامه ها و دستورالعمل ها

-         بررسی طرج های پژوهشی اعضای هیات رئیسه و روسای استان ها

-         بررسی و ارسال طرح های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ریاست جمهوری

-         بررسی ونظارت بر شرکت اعضای علمی در همایش های بین المللی و داخلی

-         بررسی و تدوین شیوه نامه پاداش  مقالات

-         تهیه صورتجلسات شورای پژوهشی و هماهنگی های لازم

-         نظارت ومدیریت سامانه گلستان پژوهشی جهت ثبت و بارگزاری کلیه آثار پژوهشی اعضای علمی در قالب پژوهانه

-         بررسی طرح های پسا دکتری

-         بررسی طرح های پژوهش محور

-         تشکیل کمیته اخلاق در پژوهش

-         بررسی شکایات اعضای علمی و دانشجویان درخصوص  سرقت علمی و تشکیل جلسات برای بررسی

-         تایید آئین نامه اخلاق زیستی

-         بررسی و تخصیص کد اخلاقی برای اجرای طرح و پایان نامه که به نحوی با انسان و حیوان باشد

-         کسب مجوز از وزارت بهداشت برای ارائه کد اخلاقی

-         بررسی کتاب های فرادرسی در قالب آئین نامه کتاب فرادرسی

-         بررسی وارائه عملکرد فعالیت پژوهشی سالانه در قالب سامانه سمات وزارت عتف

-         بررسی و ارائه آمار جهت رتبه بندی دانشگاه در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC

 

2-     گروه نشریات

-          نظارت بر انتشار 52 نشریۀ علمی دانشگاه به فارسی و انگلیسی.

-          پیگیری امور 20 نشریه علمی – پژوهشی دانشگاه.

-          پیگیری امور و مکاتبات مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

-          پیگیری امور و مکاتبات مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

-          انجام امور و مکاتبات مربوط به پایگاه ISC و مرکز منطقه­ای فناوری و اطلاع­رسانی شیراز.

-          انجام امور مربوط به نمایه­سازی داخلی نشریات در پایگاه­های معتبر داخلی.

-          انجام امور مربوط به نمایه­سازی نشریات در پایگاه­های معتبر بین­المللی.

-          برگزاری کارگاه­ها و هم­اندیشی­های مربوط به ارتقاء پیشرفت نشریات.

-          تدوین و بازنگری آیین­نامه­های مربوط به نشریات علمی.

نظارت بر روند سامانه الکترونیکی نشریات

 

3-     گروه فناوری اطلاعات پژوهشی

-         بررسی فرصت مطالعاتی اعضای علمی

-         بررسی وتخصیص ip  به اعضای علمی و دانشجویان در قالب پایگاه های اطلاعتی گیگالیب

-         بررسی درخواست برگزاری همایش های ملی و بین المللی

-         بررسی درخواست تاسیس پژوهشکده

-         بررسی درخواست برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی

-         بررسی حمایت مادی ، معنوی وعلمی از برگزاری همایش مشترک با سایر دانشگاه ها و موسسات

-         بررسی تفاهم نامه جهت همکاری با دانشگاه از سایر موسسات و نهادها

 1