متون عمومي
1390/3/2 دوشنبه

 

وظایف گروه فناوری اطلاعات پژوهشی


انجام کلیه امور مربوط به پایگاههای علمی

Ø       برقراری دسترسی برخط و برون خط به پایگاههای علمی معتبر دنیا جهت استفاده اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه در مراکز دانشگاه

Ø       ارائه نام و رمز کاربری به اعضای علمی و دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از پایگاههای علمی دربیرون از دانشگاه

Ø       تهیه راهنما جهت چگونگی استفاده از پایگاههای علمی

Ø       اطلاع رسانی در خصوص آخرین تغییرات و دسترسی ها به پایگاههای علمی

Ø       پاسخگویی به اعضای هیات علمی و دانشجویان جهت رفع مشکل مربوطه

 

انجام کلیه امور مربوط به تاسیس واحدهای پژوهشی

Ø       بررسی پرونده های درخواست تاسیس هر گونه واحد پژوهشی (گروه پژوهشی، مرکز پژوهشی، پژوهشکده و ...)

Ø       راهنمایی جهت چگونگی تکمیل مدارک و ارسال آن و ارائه گزارشات موارد نقص پرونده

Ø       ارسال پرونده به شورای پژوهشی، شورای دانشگاه و در نهایت ارسال پرونده به شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت دریافت موافقت اصولی

 

انجام کلیه امور مربوط به تفاهم نامه

Ø       تدوین پیش نویس تفاهم نامه های حوزه معاونت

Ø       بررسی کلیه تفاهم نامه های در حال انعقاد در سطح دانشگاه و ارائه نواقص و پیشنهادات

Ø       اطلاع رسانی در خصوص تفاهم نامه های منعقده در سطح دانشگاه

Ø       پیگیری موارد مندرج در تفاهم نامه های منعقده در حوزه معاونت

 

انجام امور مربوط به رتبه علمی دانشگاه

Ø       بررسی درگاههای اینترنتی و اطلاع رسانی در خصوص رتبه علمی بدست آمده دانشگاه در سطح کشور

Ø       ارائه پیشنهاد در خصوص انجام رتبه بندی داخلی در سطح دانشگاه به تفکیک استانها


بيشتر