فرم اعلام نياز
راهنما و قوانين
قبل از اقدام به تكميل فرم ؛ راهنما و قوانين به دقت مطالعه شود
نوع بورس
اطلاعات دانشجو
نام كاربري- كدملي * نام * نام خانوادگي
* نام پدر * تاريخ تولد
* محل تولد
* محل صدور * شماره شناسنامه * تعداد فرزندان
* جنسيت * وضعيت تاهل * تلفن ثابت
* آدرس پست الكترونيك * تلفن همراه * كد پستي
* آدرس كامل
اطلاعات محل تحصيل
* تاريخ شروع به تحصيل
* تاريخ فارغ التحصيلي
* تاريخ امتحان جامع
* تاريخ آزمون دكتري
* محل تحصيل * آيا در حال تحصيل مي باشيد؟
تاريخچه تحصيلي
زيرفرم - تاريخچه تحصيلي

* دانشگاه * انتخاب مقطع ... * رشته
* تاريخ اخذ مدرك
* معدل * كشور
ويرايش حذف