1390/6/30 چهارشنبه

« پاسخگويي به برخي از سوالات داوطلبان ورود به دانشگاه پيام نور »

 

v       آيا دانشگاه پيام نور يك دانشگاه دولتي است؟

جواب: بلي

v       آيا دانشگاه پيام نور به دانشجويان خوابگاه مي دهد؟

جواب خير

v       آيا دانشجويان دانشگاه پيام نور، مي تواند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند؟

بلي؛ همانند ساير دانشگاه ها مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند

v       آيا حضور در كلاس هاي درسي الزامي است؟

جواب: خير؛ به جزء دروس عملي و آزمايشگاهي، ضمننا دانشجويان از 6 نمره فعاليت كلاسي بهره مند خواهند شد.

v       كلاس هاي دانشگاه پيام نور، چه روزهايي تشكيل مي شود؟

جواب: تلاش بر آن است كه در روزهاي آخر هفته، مخصوصا پنجشنبه و جمعه تشكيل شود ولي ممكن است در اواسط هفته نيز تشكيل گردد.

v       آيا مدرك تحصيلي دانشگاه پيام نور معتبر است؟

جواب: بلي؛ مدارك تحصيلي اين دانشگاه همانند مدارك تحصيلي ساير دانشگاههاي دولتي، معتبر است و براي ادامه تحصيل در داخل و خارج از كشور نيز معتبر است.

v       آيا دانشجويان دانشگاه پيام نور، مي توانند از وام دانشجويي استفاده نمايند؟

جواب: بلي؛ همانند دانشجويان ساير دانشگاهها، مي توانند از وام تحصيلي بهره مند شوند.

v       آيا دانشگاه پيام نور، دانشجوي اخراجي نيز دارد؟

جواب: خير؛ فقط دانشجوي مشروطي دارد.

v       براي تحصيل در دانشگاه پيام نور، چند سال وقت لازم است؟

جواب: حداقل 4 سال و حداكثر 10 سال.

v       آيا تغيير رشته در پيام نور، ميسر است؟

جواب: بلي؛ تغيير رشته در دانشگاه پيام نور، با شرايط آسان تري نسبت به ساير دانشگاه ها انجام مي پذيريد.

v       آيا مدارك دانشگاه پيام نور رسمي است؟

جواب: بلي

v       آيا با مدارك تحصيلي دانشگاه پيام نور مي توان ادامه تحصيل داد؟

جواب: بلي؛ هم در داخل و هم در خارج كشور.

v       آيا در دانشگاه پيام نور كلاس تشكيل مي شود؟

جواب: بلي؛ و تلاش مي شود تعداد كلاس ها افزوده شود.

v       آيا حضور در كلاس ها اجباري است؟

جواب: خير

v       آيا دانشگاه پيام نور در تمامي گروه هاي آموزشي دانشجو مي پذيريد؟

جواب: خير؛ در حال حاضر در رشته هاي علوم پزشكي، دانشجو ندارد

v       آيا در دانشگاه پيام نور، سيستم آموزشي كارداني به كارشناسي داير است؟

جواب: بلي؛ در سيستم پيام نور از طريق دوره هاي فراگير فارغ التحصيلان مقطع كارداني مجاز به ادامه تحصيل در پيم نور مي باشند و در زمان ثبت نام بايستي نسبت به تهيه دفترچه راهنماي كارداني به كارشناسي اقدام نمايند.

v       آيا دانشگاه پيام نور مجري دوره هاي كارداني نيز مي باشد؟

جواب: بلي

v       آيا تحصيل در دانشگاه پيام نور رايگان است؟

جواب: خير؛ ولي شهريه دريافتي در مقطع ليسانس بسيار ناچيز است.

v       آيا كساني كه در ساير دانشگاه ها مدرك كارداني گرفته اند. ادامه تحصيل آنها در پيام نور به چه شكل است؟

جواب: دانشجويان پس از پذيرفته شدن در دانشگاه با ارائه ريزنمرات، تقاضاي تطبيق واحد مي كنند. واحد هاي گذرانده شده قابل بررسي و تطبيق است.

v       آيا در دانشگاه پيام نور، شرايط انتقال و مهمان شدن وجود دارد؟

جواب: بلي

v       آيا در دانشگاه پيام نور ساعات كلاس ها جوابگوي مشكلات و رفع اشكال دانشجويان است؟

جواب: بلي؛ به علت اين كه تمامي كتاب ها به صورت خود آموز بوده و اصول تكنولوژي آموزشي در آنها رعايت شده است دانشجو بدون نياز به استاد مي تواند آنها را مطالعه نمايد.

v       آيا دانشگاه پيام نور، شرايط استخدامي بعد از فارغ التحصيلي دارد؟

جواب: با توجه به معتبر بودن مدرك اين دانشگاه همه ارگان ها در صورت نياز، فارغ التحصيلان اين دانشگاه را استخدام مي نمايند.

v       آيا در دانشگاه پيام نور، مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري، در تمامي رشته ها داير است؟

جواب: در حال حاضر در تمامي رشته ها داير نمي باشد.

v       حداقل نمره قبولي در دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسي چه نمره اي است؟

جواب : نمره 10.

v       آيا سلف سرويس، وسيله اياب و ذهاب در دانشگاه موجود مي باشد؟

جواب : در بيشتر مراكز، سلف سرويس و وسيله اياب و ذهاب مهيا است.

v       آيا مي توان با ديپلم نظام قديم نيز در دوره هاي فراگير شركت نمود؟

جواب: بلي

آيا مي توان بدون گذراندن پيش دانشگاهي، وارد دانشگاه شد و در آزمون ثبت نام كرد؟

جواب: خير؛ شرط ورود به دوره هاي فراگير مقطع كارشناسي دارا بودن مدرك پيش دانشگاهي يا كارداني مي باشد.

v       آيا دانشگاه پيام نور از طريق برون مرزي نيز دانشجو مي پذيرد؟

جواب: بلي؛ توسط مركز بين المللي.

v       آيا دانشجويان فعلي دانشگاه و موسسات آموزش عالي داخل و خارج از كشور (دولتي، غيردولتي) مي توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون سراسري براي ورود به دانشگاه يا دوره هاي فراگير شركت كنند؟

جواب: بلي.

v       آيا در دانشگاه پيام نور، تحصيل همزمان با انجام خدمت وظيفه عمومي امكان پذير است؟

جواب: بلي

v       آيا براي خانواده ايثارگران، جانبازان و شهدا سهميه اي در نظر گرفته شده است؟

جواب: بلي

v       آيا مي توان همزمان در دو رشته مختلف در دانشگاه تحصيل نمود؟

جواب : بلي

v       آيا معدل ديپلم در قبولي دانشگاه ملاك است؟

جواب: بلي

v       آيا برنامه هاي درسي و سرفصل دروس مطابق با سرفصل وزارت علوم تحقيقات و فناوري است؟

جواب: بلي

v       آيا در صورتي كه دانشجويي نتواند ادامه تحصيل دهد مدركي دال بر گذراندن تعداد واحدهاي گذرانده شده و يا مدرك كارداني داده مي شود؟

جواب: بلي

v       حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارشناسي چند سال است؟

جواب: 4 تا 6 سال.

v       حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارشناسي ارشد چند سال است؟

جواب:5/3 سال.

v       حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي دكتري چند سال است:؟

جواب: 4 تا 6 سال.

v       منظور از طرح آزمون محور چيست؟

جواب: طرح جديد پذيرش دانشجو به شيوه آموزش از راه دور است كه اطلاعات آن در هنگام اعلام نتايج داوطلبان به اطلاع خواهد رسيد. برخي اطلاعات نيز در دفترچه شماره دو سازمان سنجش آموزش كشور ، در بخش شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور درج شده است.

v       با توجه به جدول مراكز و واحدهاي دانشگاه، در صورتي كه مركز يا واحد انتخابي ستاره دار باشدو احيانا امكان ارائه آموزش را نداشته باشد تكليف دانشجو چيست؟

جواب: طبق مقررات مربوط دانشجو براي ادامه تحصيل به نزديكترين مركز يا واحد آموزشي معرفي ميشود.

v       فرق واحد با مركز چيست؟

جواب: از نظر نوع آموزش و عملكرد تفاوتي ندارند. اطلاق عناوين مركز يا واحد، براساس ساختار اداري دانشگاه است.

v       در صورتي كه در جدول مربوط به شهرهاي تحت پوشش، نام منطقه اي  يا شهر قيد نشده باشد، ولي نزديك به مركز يا واحد دانشگاه باشد آيا مي تواند به عنوان منطقه تحت پوشش آن مركز يا واحد محسوب شود؟

جواب: منظور از شهرستان تحت پوشش، كليه مناطقي است كه در فاصله تقريبي 120 تا 160 كيلومتري هر مركز يا واحد دانشگاه قرار دارند. در جدول فوق نيز فقط نام شهرستان ها و نقاط شهري مركز يا واحد مربوط نوشته شده است شركت داوطلبان از مناطق همجوار بلامانع است بديهي است دانشگاه به دليل بومي پذيري فاقد هر گونه امكانات خوابگاهي و اقامتي مي باشد.

v       آزمايشگاه ها و كارگاه ها در دانشگاه پيام نور چگونه تشكيل مي شوند؟

جواب: در حال حاضر نه تنها در غالب مراكز و واحدهاي دانشگاه، امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي وجود دارد. بلكه برخي از مراكز و واحدهاي دانشگاه مجهز به آزمايشگاه  ها و كارگاه هاي پيشرفته اي نيز مي باشند.برخي از كلاس هاي آزمايشگاهي و كارگاهي نيز در آزمايشگاه هاي استاني تشكيل مي شود. رشته هاي علوم پايه و مهندسي در دانشگاه از سطح فناوري آموزشي و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي مناسب برخوردارند.

v       دانشجوياني كه از طريق دوره هاي فراگير وارد مي شوند با دانشجوياني كه از طريق آزمون سراسري پذيرش مي شوند چه تفاوتي دارند؟

جواب : هر دو گروه براي ورود به دانشگاه از طريق سازمان سنجش آموزش كشور پذيرش مي شوند و از معافيت نظام وظيفه، برخوردارند. برنامه هاي درسي هر دو گروه مشابه بوده ليكن پذيرفته شدگان فراگير يك نيمسال تحصيلي جلوتر بوده و واحدهاي نيمسال اول تحصيلي را در دوره دانشپذيري گذرانده و در امتحانات ورودي نمره لازم را كسب نمده اند. اعتبار مدارك فارغ التحصيلان هر دو گروه براي ادامه تحصيل و اشتغال يكسان است.

v       چگونه مي توان با امكانات مراكز و واحدهاي دانشگاه آشنا شد؟

جواب: داوطلبان جهت آشنايي بيشتر با دانشگاه مي توانند به سايت دانشگاه به آدرس: www.pnu.ac.ir و يا به دانشگاههاي پيام نور سراسر كشور مراجعه نمايند.

v       رشته مهندسي مديريت پروژه چه رشته اي است؟

جواب: به منظور پاسخگويي به نيازهاي مهندسي و مديريتي پروژه هاي عمراني، اين دانشگاه اقدام به طراحي اين رشته به صورت چند بخشي متشكل از پودمان هاي تخصصي مهندسي معماري، مهندسي عمران، مهندسي مكانيك تاسيسات، مهندسي تاسيسات برق و مهندسي صنايع(اقتصاد و مديريت پروژه) نموده است. دانش آموختگان اين رشته در كارشناسي ارشد رشته هاي مهندسي عمران، مهندسي صنايع، و رشته هاي وابسته مي توانند ادامه تحصيل دهند و در احداث و نظارت بر پروژه هاي عمراني و از جمله سازه هاي اداري  و مسكوني، نقش آفرين باشند.

v       رشته مهندسي مديريت اجرايي چه رشته اي است؟

جواب: در جهت پاسخگويي به نيازهاي مهندسي ومديريتي بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط اين دانشگاه اقدام به طراحي و اجراي اين رشته به صورت چند بخشي متشكل از پودمان هاي مهندسي صنايع، مهندسي كامپيوتر، مهندسي مكانيك و مهندسي برق نموده است. دانش آموختگان كارشناسي اين رشته مي توانند در رشته هاي مهندسي صنايع ، مهندسي كامپيوتر و ... ادامه تحصيل دهند. ونيز مي توانند در بسياري از واحدهاي اقتصادي كوچك و متوسط به فعاليت مهندسي و مديريتي بپردازند.

v       واحدهاي دولتي تحت نظارت چيست؟

جواب: دانشگاه براي توسعه ظرفيت و پذيرش دانشجو در تعدادي از رشته هاي پر متقاضي در بسياري از مراكز استان هاي پر جمعيت، علاوه بر ارائه آن رشته در مركز يا واحد خود، با استفاده از امكانات ساير دانشگاه ها و موسسات دولتي نسبت به ارائه آن رشته اقدام كرده است آموزش در اين واحد ها تفاوتي با آموزش در ديگر مراكز و واحدهاي دانشگاه ندارد.

v       آزمونهاي پايان نيمسال دانشگاه، چگونه برگزار مي شود؟

جواب: براي كليه دانشجوياني كه در يك ماده درسي ثبت نام نموده اند. در هر يك از 457 مركز يا واحد دانشگاه در يك زمان آزمون سراسري برگزار مي شود. تصحيح اوراق در اغلب موارد بصورت كامپيوتري انجام گرفته و نتايج بلافاصله همراه با پاسخنامه دانشجو و كليد سوالات اعلام مي شود.

v       سوالات آزمونهاي پايان نيمسال تحصيلي دانشگاه چگونه است؟

جواب:تستي؛ تشريحي و تستي؛ تشريحي

v       آيا تحصيل در دانشگاه پيام نور سخت است؟

جواب: دانشگاه پيام نور تلاش دارد در ارائه آموزش و انجام سنجش، استانداردهاي لازم را به منظور آموزش دانشجويان توانمند، در نظر گيرد. سوالات آزمونها غالباً از استانداردهاي لازم برخوردار است ضوابط جديد پيش بيني شده نيز اين امكان را فراهم آورده، كه ضمن حفظ كيفيت آموزشي ، فرآيند تحصيل تا فارغ التحصيلي دانشجويان، تسهيل شود.

v       دانشگاه در ارائه آموزش ، از چه شيوه هايي استفاده مي كند؟

جواب: كلاس هاي درس نيمه حضوري با استفاده از بالاترين تكنولوژي آموزشي، از جمله نمايشگر پاورپوينت، ويدئو پروژكتور، DVD Player ، CD هاي چند رسانه اي و الكترونيكي، كلاس هاي رفع اشكال فردي، كتاب هاي خود آموز، آزمايشگاه ها و كارگاه ها، كلاس هاي آموزشي الكترونيكي و شيوه آموزش خودخوان ارائه مي شود.

v       رشته تربيت بدني در دانشگاه چگونه اجرا مي شد؟

جواب: همانند ساير دانشگاهها و با استفاده از سالن هاي ورزشي كه متعلق به دانشگاه و يا بصورت اجاره اي در اختيار دانشگاه است.