دانشجوی مهمان
1391/6/21 سه‌شنبه

1.    در مواردي كه دانشجو به‌طور موقت مجبور به تغيير محل سكونت خود باشد با موافقت مراكز مبدا و مقصد مي‌تواند در ساير مراكز مهمان شود.

2.    مهمان شدن دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي ممنوع است.

3.    مهمان شدن دانشجو از ساير دانشگاه‌ها اعم از دولتي يا غيردولتي با موافقت مركز مربوطه (درخواست دانشجو) و دانشگاه مبدا بلامانع است.

4.    مهمان شدن دانشجو به ساير دانشگاه‌هاي دولتي تا زماني كه واحد در مركز و يا مراكز دانشگاه ارائه مي‌شود مقدور نيست.

5.    دانشجو كمتر از نصف واحدها را مي‌تواند در ديگر مراكز مهمان شود.

6.    مركز مقصد موظف است نمرات دانشجوي مهمان را در پايان ترم به مركز مبدا اعلام نمايد.

7.    چنانچه دانشجويي بيش از نصف واحدهاي خود را مهمان شود، واحدهاي مازاد آخرين نيمسال مهماني بايد حذف گردد.

8.  در صورتي كه دانشجو داراي مشكلات خاص باشد و امكان انتقال مقدور نباشد با ارائه مدارك معتبر و مستند مي‌تواند متقاضي مهمان دائم باشد. اين موضوع صرفاً با نظر شوراي آموزشي استان امكان پذير است.  رعايت سقف مجاز و پيش نياز درس‌ها در هنگام مهمان شدن الزامي‌مي‌باشد.