انتقال دانشجويان پيام‌نور
1391/6/21 سه‌شنبه

انتقال دانشجو با موافقت مراكز مبداء و مقصد و تاييد مركزاستاني مربوطه مشروط به احرازشرايط زير است:

1. شرايط ادامه تحصيل در مركز مبداء را داشته باشد و كمتر از نيمي از واحدهاي درسي دوره تحصيلي را گذرانده باشد.

2. حداقل 24 واحد درسي(بدون احتساب دروس پيش دانشگاهي و دروس معادلسازي شده) گذرانده باشد.

3. ميانگين كل 12 را كسب كرده باشد.( با احتساب دروس مردودي)

4. نمره آزمون ورودي دانشجو از آخرين فرد پذيرفته شده در مركز مقصد، و در همان رشته و سال شركت در آزمون سراسري در سهميه مربوط كمتر نباشد.

توجه: نمره آزمون دانشجويان تكميل ظرفيت، شاهد و مواردي كه با معرفي نامه سازمان سنجش معرفي مي‌شوند مي‌بايست به صورت موردي از سازمان سنجش استعلام شود.

5. دانشجويان رشته‌هاي علوم پايه و مهندسي با ميانگين كل حداقل 15 و رشته‌هاي علوم انساني و هنر با ميانگين كل حداقل 16 از داشتن نمره آزمون معاف هستند. (كساني كه مي‌خواهند از شرط ميانگين براي انتقال استفـاده كنند حتماً بايد 12 واحد غيرعمومي گذرانده باشند.)

6. دانشجويان تا شش هفته مانده به شروع نيمسال تحصيلي بعد فرصت دارند مدارك و تقاضاي انتقال را به مركز/ واحد خود ارائه نمايند.

7. انتقال دانشجو، فقط در مقطع هم سطح و يا از بالا به پايين (كارداني به كارداني و كارشناسي به كارشناسي يا كارشناسي به كارداني انجام مي‌شود.)

8. دانشجويان دوره‌هاي فراگير پس از گذراندن يك ترم تحصيلي بعد از دوره دانشپذيري و 24 واحد درسي و كسب ميانگين حداقل12 ؛با موافقت مراكز مبدا و مقصد و ارائه مدارك معتبر و مستند ( ماده 38 آيين‌نامه آموزشي) مي‌توانند منتقل شود.

9. انتقال دانشجو از يك مركز به مركز ديگر منوط به مجري بودن مركز در رشته مورد تقاضا است در صورت عدم تطابق زماني برنامه درس‌ها مسئوليت آن به‌عهده دانشجو است.

10. در صورت انتقال دانشجو، سوابق از مركز مبداء به مقصد منتقل شود. هيچگونه تغييري در درسهاي دانشجو ايجاد نمي‌شود و كليه درسهاي اخذ شده و گذرانده شده عيناً به مركز مقصد منتقل مي‌شود.

11. انتقال دانشجو در طول تحصيل فقط يكبار مجاز است.

12. انتقال دانشجويان پيام نور به  دوره‌هاي حضوري دانشگاه‌هاي دولتي مقدور نيست و به دانشگاه‌هاي نيمه حضوري و غير دولتي، با رعايت شرايط از طريق آموزش استان امكان پذير است.

13. بررسي تقاضاي انتقال دانشجو از مركز برون مرزي فقط از طريق اداره كل خدمات آموزشي امكان پذيراست.

14. انتقال از مركز به واحدهاي تحت پوشش مركز، در صورتي كه بعد از پذيرش دانشجو رشته تحصيلي وي در واحد ايجاد شده باشد و بيش از نيمي از واحدهاي ايشان باقي مانده باشد بلامانع است، در اين صورت نيازي به نمره آزمون نيست.

15. انتقال فرزندان هيات علمي فقط از طريق اداره كل خدمات آموزشي مقدور است، در اين صورت هيات علمي در اولين نيمسال تحصيلي با مراجعه به سازمان سنجش، مجوز لازم را اخذ و به خدمات آموزشي ارائه خواهد داد.

16. در صورتي‌كه فرزندان هيات علمي حائز حد نصاب لازم را براي انتقال نباشند، انتقال بصورت مشروط مهمان، به شرح زير خواهد شد:

- از اين دسته از پذيرفته‌شدگان با معرفي اداره كل خدمات آموزشي ثبت نام به عمل خواهد آمد.

- اگر چنانچه پس از دو نيمسال، موفق به كسب ميانگين كل 12 شوند انتقال قطعي خواهد شد.

17. انتقال دانشجوياني كه بعلت نداشتن شرايط ثبت نام با اخذ تعهد، مبني بر عدم تقاضاي انتقال در مركز، ثبت نام كرده‌اند ممنوع است.

18. انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر توسط ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه انجام و از طريق اداره كل خدمات آموزشي اطلاع‌رساني مي‌شود.