اهداف و برنامه ها
1392/4/31 دوشنبه

هدفهاي مهم دانشگاه

v       مشاركت در همگاني‌سازي آموزش عالي و ارتقاي سطوح علمي و فرهنگي جامعه

v       فراهم نمودن امكان ادامه تحصيل براي افراد شاغل و خانه داري كه قادر به تحصيل در دانشگاه‌هاي سنتي نيستند

v       كاهش موانع و ارائه امكانات براي ادامه تحصيل دانشجويان در تمامي مقاطع تحصيلي داخل و خارج از كشور

v       راه‌اندازي بزرگترين شبكه آموزش الكترونيكي براي تمامي مقاطع تحصيلي

v       فراهم نمودن امكان بهره‌مندي از كليه پتانسيل‌هايي كه در سيستم‌هاي آموزشي سنتي ناديده گرفته شده‌اند

v       تامين بخشي از منابع انساني كارآمد مورد نياز كشور، به ويژه در مناطق محروم

v       ايجاد همكاري‌هاي علمي به منظور مرتفع نمودن مسائل اجتماعي

v       برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت براي افزايش دانش و مهارت داوطلبان

v       امكان تحصيل داوطلبان بومي در محل سكونت

v       جذب منابع انساني بومي در مراكز و واحدها به عنوان كاركنان و اعضاي هيات علمي

 

وظايف اصلي دانشگاه

v       پذيرش و آموزش دانشجو در كلية مقاطع تحصيلي (دكتري، كارشناسي ارشد، كارشناسي و كارداني)

v       ايجاد زمينه براي ادامة تحصيل افرادي كه در نظام آموزشي متعارف به سادگي  امكان‏پذير نيست.

v       ايجاد و به­كارگيري نظام آموزش نيمه حضوري مجازي و آموزش از راه دور راديو وتلويزيوني

v       ايجاد زمينه مساعد براي ارتقاي دائمي و به هنگام كردن سطح دانش نيروهاي كارآمد جامعه.

v       ايجاد زمينه‏هاي مناسب براي دستيابي به دانشهاي جديد و توليد علم

v       گسترش سطح دسترسي به آموزش عالي در اقصي نقاط جهان به خصوص براي ايرانيان و فارسي زبانان علاقه­مندان به جمهوري اسلامي

v       همكاري در ايجاد زمينه‏هاي مناسب براي مشاركت همگاني در توسعة فرهنگي جامعه و گسترش كمي و كيفي آموزش عالي

 

برنامه­هاي آتي دانشگاه در بعد بين المللي

v       پذيرش دانشجوي دانشگاه مجازي به زبان فارسي

v       راه‏اندازي پيام‏نور راديو و تلويزيوني و توسعة آموزش عالي

v       توسعة همكاريهاي بين دانشگاهها و تربيت دانشجوي  تحصيلات تكميلي

v       پذيرش دانشجوي بدون كنكور در واحدهاي برون مرزي، مناطق آزاد تجاري

v       ايجاد شعبات دانشگاه در خارج از كشور با همكاري دانشگاههاي خارجي

 

 برنامه­هاي ارتقاي كيفي دانشگاه

v       توسعه و گسترش و ارتقاي دوره هاي تحصيلات تكميلي

v       بازبيني كتب و تحول محتوايي كتب در راستاي برنامه ريزي درسي رشته­ها و گرايشهاي تحصيلي در مقطع كارشناسي دانشگاه

v       جذب كادر علمي تمام وقت و غير تمام وقت و ارتقاي سطح تحصيلات و مرتبه دانشگاهي آنها

v       اصلاح آيين نامه هاي آموزشي، پذيرش و انتقال دانشجو و آيين نامه فعاليتهاي علمي استادان

v       اصلاح نظام مديريت در دانشگاه پيام نور

v       هويت بخشي به دانشجويان و اعضاي خانواده پيام نور و اعتلاي نام دانشگاه پيام نور در جامعة علمي فرهنگي كشور

v       تلاش براي ايجاد فضايي معنوي تر براي دانشگاهها و تحولات بلند مدت معرفتي ـ فرهنگي دانشگاه  از طريق تحول محتوايي در  رشته هاي علوم اجتماعي و انساني.

v       معيار سازي آزمونهاي ورودي و امتحانات دانشجويان دانشگاه و كاهش عوارض اجراي آزمونهاي غيرمعيار

 

برنامه­هاي توسعه كمي دانشگاه

v       استفاده از ظرفيتهاي  آموزش عالي قابل استفاده و اشباع نشدة بخش دولتي، اعم از مراكز آموزشي وابسته به دستگاههاي اجرايي و دانشگاههاي دولتي و بخش خصوصي قابل دسترسي، براي توسعه برنامه­هاي دانشگاه پيام­نور

v       توسعه ظرفيت آموزش الكترونيكي و تكميل دانشستان در مقام  مكمل نظام آموزش نيمه حضوري دانشگاه پيام نور و برپايي دانشگاه مجازي پيام نور

v       استفاده از قابليتهاي راديو و تلويزيون و ماهواره براي آموزش رشته هاي عمومي دانشگاه

v       ايجاد و گسترش رشته هاي جديد علمي در كشور

v       توسعة دوره هاي رشد و تربيت مديران مورد نياز كشور

v       گسترش مراكز  بين المللي و مرزي پيام نور در مناطق آزاد، مناطق مرزي و شعبات خارج از كشور

v       ايجاد دوره ها و مقاطع تحصيلي ويژه براي ساير دانشگاههاي دنيا در حوزه هاي زبان و ادبيات فارسي، فلسفه و الهيات

v       سازماندهي براي ايجاد دانشگاههاي نيمه حضوري استاني

v       برنامه­ريزي درسي در مقطع كارشناسي، بر مبناي الگوي چند بخشي پودماني به منظور اجراي اقتصادي برنامه­ها و تسهيل دسترسي همگاني به آموزش عالي در اقصي نقاط كشور

v       تأمين منابع مالي مورد نياز براي طرحهاي توسعه­اي ، امور جاري دانشگاه و مديريت مالي بر آن.