:.
1397/12/22 چهارشنبه

اعضای شورای تخصصی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

امیرهوشنگ تاج‌فر 
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی فناوری اطلاعات-سیستم های اطلاعاتی
سمت: دبیر شورای تخصصی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
پست الکترونیکی: a.tajfar@yahoo.com
شماره تماس: 26120039

اکبر فرهودی‌نژاد 
مرتیه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار
سمت: عضو شورای تخصصی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
پست الکترونیکی: farhoodin@hotmail.com
شماره تماس: 26120039
سیده صفیه سیادت 
مرتیه علمی: استادیار -CV
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار
سمت: عضو شورای تخصصی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
پست الکترونیکی: safieh.siadat@gmail.com
شماره تماس: 26120039

عباسعلی رضایی 
مرتیه علمی: دانشیار - CV
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم‌های کامپیوتری(سخت افزار)
سمت: عضو شورای تخصصی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
پست الکترونیکی:abbasrezae@gmail.com 
شماره تماس: 26120039
احمد فراهی 
مرتیه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم کامپیوتر-بانک‌های اطلاعاتی
سمت: عضو شورای تخصصی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
پست الکترونیکی: afaraahi@pnu.ac.ir
شماره تماس: 26120039