برگزيده ها
1398/2/15 یکشنبه
دكتر كريمي معاون پژوهش و فناوري خبر داد:
برگزیده شدن طرح ارتباط با صنعت محققان دانشگاه پیام نور توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

.

طرح ارتباط با صنعت «طراحی طرح جامع توپولوژی شبکه مانیتورینگ ایستگاه‌های گازی استان مازندران (با رویکرد ملی)»، که توسط جناب آقای مهندس عمران یونسی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور استان مازندران انجام شده بود به عنوان یکی از طرح‌های برگزیده ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهش‌های کشور توسط وزارت علوم معرفی گردید.

این طرح در راستای توپولوژی شبکه مانیتورینگ ایستگاه‌های گازی استان مازندران و بومی شدن توپولوژی اجرای سیستم بهینه گاز طبیعی و کنترل لحظه‌ای پارامتر‌های مؤثر بر روند ارسال گاز به مناطق (۹۰ درصد) صورت گرفت.

از دستاوردهای ویژه این طرح می‌توان به حل مشکل صنعت و بومی شدن توپولوژی اجرای سیستم توزیع بهینه گاز طبیعی و کنترل لحظه‌ای پارامترهای مؤثر بر روند (۹۰ درصد) اشاره کرد.
اجرای سیستم توزیع بهینه گاز طبیعی و کنترل لحظه‌ای پارامترهای مؤثر بر روند ارسال گاز در سایر مناطق، از برنامه آتی جهت توسعه این طرح برگزیده می‌باشد.

طرح مذکور به عنوان یکی از چند نمونه طرح معرفی شده در هفته پژوهش از سوی دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت به وزارت علوم می‌باشد.


 
امتیاز دهی