1401/9/12 شنبه انتصاب سرپرست جدید دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای علمی دانشگاه پیام نور سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور منصوب شد. دکتر ابراهیم تقی زاده طی حکمی، دکتر علی شجاعی فرد مدیرکل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی منصوب کرد.
در این حکم آمده است، با عنایت به استعفای مهندس کیوان میرزایی سرپرست پیشین دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی و نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور منصوب می شوید
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر