1401/7/24 یکشنبه برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با همکاری دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری سازمان مرکزی دانشگاه پیام‌نور برگزار می‌کند: 
به منظور ارتقاء کارآیی، اثربخشی و توانمندسازی کارشناسان و مدیران ناتک سراسر کشور، دوره‌های تخصصی آموزشی از تاریخ 1401/7/30 لغایت 1401/8/8 در دو محور زیر برگزار می‌شود: 
1- آشنایی با ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی 
2- آشنایی با مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداری 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر