دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 انتصاب آقای دکتر خادمی
روز یکشنبه 1402/01/27 طی حکمی از سوی دکتر ابراهیم تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور، دکتر مهدی خادمی بعنوان سرپرست جدید دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه منصوب شد. 


معارفه   
1402/2/18 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر