شنبه 17 بهمن 1394 تجدید میثاق با انقلاب اسلامی
شرکت سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی آقای دکتر مجید ضماهنی و معاون ایشان آقای دکتر دارایی و همکاران در مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام راحل (ره) مراسم میثاق با امام راحل(ره)
1   
1394/11/17 شنبه
3   
1394/11/17 شنبه
4   
1394/11/17 شنبه
5   
1394/11/17 شنبه

2   
1394/11/17 شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر