1392/12/20 سه‌شنبه

ترکیب اعضای شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور

 آقای دکترابراهیم تقی زاده رییس دانشگاه پیام‌نور (رییس شورا)
آقای دکتر علیرضا دل افکار معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی (عضو حقوقی شورا)   
آقای دکتر علی شجاعی فرد مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  (دبیر شورا) 
آقای دکتر فرید اجلالی معاون اداری، مالی و عمرانی (عضو حقوقی شورا)
آقای دکتر محمدعلی ابراهیمی معاون فناوری و پژوهش (عضو حقوقی شورا)
آقای دکتر محمدتقی امینی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی (عضو حقوقی شورا) 
آقای دکتر حیدر جهان بخش معاون حقوقی، مجلس و امور استان ها (نائب رئیس شورا)
آقای دکتر سیدعلی علم الهدی (عضو حقیقی شورا)
آقای دکتر محمدولی درینی(عضو حقیقی شورا)
آقای دکتر غلامرضا یاوری (عضو حقیقی شورا)
آقای دکتر وحید افشین مهر (نماینده روسای استان ها)
 


 

    


 

آمار بازدید پورتال دانشگاه پیام نور:1937512304
آمار بازدید این صفحه از ابتدا تا کنون:3789
آمار بازدید این صفحه (امروز):1