شرح وظایف
1392/12/13 سه‌شنبه

5-(1) دفتر نظارت و ارزیابی

1-       اجرای مصوبات و دستورالعمل­های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی.

2-    جمع­آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و تجزیه و تحلیل داده­ها و دسته بندی اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی.

3-    تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ... دانشگاه بر اساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و ارائه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان هر نیمسال تحصیلی.

4-    ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان کارائی برنامه­ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص­های تعیین شده.

5-       جمع­آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ... در دانشگاه.

6-       ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه.

7-    ارزیابی روش تدریس اعضاء هیأت علمی دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب­ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق تکمیل فرمهای پرسشنامه توسط دانشجویان و نظرخواهی از دانش­آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه.

8-       بررسی و تصویب طرحهای مربوط به نظارت و ارزیابی دانشگاه.

9-    بررسی وضعیت آموزشی، پژوهشی و رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه و یافتن شاخص­ها و عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آموزش و برگزاری دوره­ها و کارگاه­های آموزشی حسب مورد با هماهنگی معاونت­های ذیربط.

10-  بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه­های آموزشی و پژوهشی و دانشکده­های مستقر در دانشگاه­های استان، پژوهشکده­ها و سایر واحدهای تابعه و ارائه گزارش به معاونت­ها و سایر واحدهای ذیربط دانشگاه.

11-  بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه و ارائه طرحهای مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش دانشگاه.

12-   ارتباط با دانشگاه­های معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاشها و دستاوردهای نوین در زمینه نظارت و ارزیابی و استفاده بهینه از آن.

13-  تهیه و تدوین شاخص­های لازم برای ارزیابی کارآمد برنامه­ها و طرح­ها بر اساس مصوبات شورای نظارت و ارزیابی (موضوع مصوبه مورخ 10/8/89 شورای دانشگاه)

14-   هدایت و راهنمایی دانشگاه­های استان، مراکز و واحدها در جهت پیشبرد اهداف و برنامه­های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و ...  در جهت ارتقاء کیفیت دانشگاه.

15-   جوابگویی و رسیدگی به شکایات و مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می­کند.

16-   انجام کلیه امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از طرف ریاست دانشگاه.