مشخصات و شرح وظایف
1392/12/14 چهارشنبه
مشخصات 

آقای مجید ملاء عبدالحسینی
مدرک:
کارشناسی ارشد
رشته:
اخلاق 
وضغیت استخدام:
قراردادی
پایه: 
محل خدمت:
سازمان مرکزی 
شماره تماس:
02123322636


شرح وظایف