مشخصات و شرح وظایف
1392/12/14 چهارشنبه

 

نام: فرامرز    نام خانوادگی: انوری زاده نائینی     فرزند: محمد    متولد سال: 1356      

شماره شناسنامه: 6190           صادره از: تهران            

وضعیت شغلی: کارمند رسمی دانشگاه پیام نور                            سابقه: 19 سال

 شماره تلفن: 22458305                                 

 پست الکترونیکی : f.anvarizadeh@gmail.Com 

سوابق آموزشی:

1-     مدرس ریاضیات، هندسه، آمار و کامپیوتر در مقطع دبیرستان و پیش‌دانشگاهی، در مدارس و مراکز پیش دانشگاهی دولتی ، غیرانتفاعی و آموزشگاه‌های تهران(1390-1379)

2-    مدرس حل تمرین دروس ریاضی عمومی، معادلات دیفرانسیل و سایر دروس ریاضی مقطع کارشناسی دانشگاه دامغان(1379-1377)

3-    مدرس حل تمرین دروس ریاضی عمومی مقطع کارشناسی‌ دانشگاه شهید بهشتی تهران(1381-1379)

4-    مدرس دروس برنامه نویسی کامپیوتر، مبانی کامپیوتر، آشنایی باکامپیوتر، کاربرد کامپیوتر، ذخیره و بازیابی اطلاعات کلیه رشته‌ها دردانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه(1383)

5-    مدرس ریاضی پایه، ریاضی عمومی، آمار، برنامه نویسی کامپیوتر و کامپیوتر کلیه رشته‌های تحصیلی دردانشگاه جامع علمی کاربردی واحد  24 و 26  تهران از سال (1388-1383).

6-    تدریس دروس ریاضی پیش دانشگاهی، ریاضی عمومی 1و2، ریاضی پایه ، ریاضی کاربردی ، ریاضی6و7 ،  معادلات دیفرانسیل ، برنامه نویسی کامپیوتر کلیه رشته‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان (1388-1383)

7-    مدرس دروس ریاضی عمومی 1و2 ، ریاضی پایه 1و2، ریاضی پیش دانشگاهی و ریاضی کاربردی رشته‌های مدیریت  فنی و مهندسی دردانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین (1388-1384)

8-    مدرس دروس ریاضی عمومی 1و2 ، ریاضی علم کامپیوتر 1و2 ، آمار و احتمال و ریاضی کاربردی  کلیه رشته‌های تحصیلی در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد صنعت هوانوردی (1386-1385)

9-    مدرس دروس ریاضی پیش، پایه وعمومی همچنین تدریس دروس فیزیک پیش، پایه و عمومی کلیه رشته‌های تحصیلی در دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز خدمات هوایی سماپران از سال (1389-1386)

10-مدرس دروس ریاضی، آمار و کامپیوتر کلیه رشته‌های تحصیلی دردانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی-کاربردی کمیته امداد امام خمینی(ره) از سال (1388-1385)

11-مدرس درس آمار کلیه رشته‌های تحصیلی دردانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری(1388-1385)

12-مدرس دروس ریاضی رشته‌های مدیریت، حسابداری، علوم اجتماعی، فنی  مهندسی در دانشگاه پیام نور واحد لواسانات از سال 1389 تاکنون.

سوابق  علمی _ پژوهشی:

1-     مؤسس کانون علمی ریاضی دانشجویان دانشگاه دامغان (1378)

2-     عضو فعال علمی گروه ریاضی دانشگاه دامغان(1379-1377)

3-     شرکت فعال در کارگاه ریاضی دانشگاه دامغان (1379)

4-     شرکت در دومین کنفرانس بین المللی ریاضیات کاربردی دانشگاه علم وصنعت (1379)

5-     شرکت در نخستین کارگاه سیستم های دینامیکی وکاربردهای آن در دانشگاه فردوسی مشهد (1381)

6-     شرکت در کنفرانس بین المللی ریاضیات دانشگاه فردوسی مشهد (1381)

7-     شرکت در کارگاه هندسه دانشگاه شهید بهشتی (1381)

8-     ارائه سمینار آنالیز ریاضی با عنوان "یک مجموعه اندازه ناپذیر" دردانشگاه شهید بهشتی (1379)

9-     ارائه سمینارسیستم های دینامیکی باعنوان "نظریه انشعاب"دردانشگاه شهیدبهشتی (1381)

10-ارائه سمینار جبر در دانشگاه شهید بهشتی (1380)

11-ارائه مقاله ISI  با عنوان " روش جدید حل معادلات لاپلاس"  (2013)

12-ارائه مقاله  با عنوان " سیستم‌های دینامیکی غیرخطی و تئوری آشوب" (2013)

13-ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد باعنوان" سیستم‌های دینامیکی و تحقیق در عملیات "در دانشگاه شهید بهشتی (1381)

14-ارائه طرح دروس ریاضی دبیرستان و پیش‌دانشگاهی با استفاده از نرم افزار Powerpoint (1380)

15-طراحی الگوی ارزیابی دانشگاه پیام نور (1390)

دوره‌‌‌های آموزشی:

1-     شرکت در دوره های مهارت‌های هفتگانه  ICDL به مدت 178ساعت

2-     گذراندن  دوره روش تحقیق به مدت  16ساعت

3-     شرکت در نخستین کارگاه آموزشی مدیران دفاتر نظارت و ارزیابی به مدت 8 ساعت

4-     شرکت در نخستین نشست تخصصی نقد و بررسی ارزشیابی اساتید دانشگاه پیام‌نور  به مدت 4 ساعت

5-     شرکت در دومین نشست تخصصی هم‌اندیشی مدیران دفاتر نظارت و ارزیابی به مدت 4 ساعت

6-     گذراندن دوره‌های آیین‌نگارش مکاتبات اداری به مدت 24 ساعت

7-     ارتباط مؤثر با محیط و دیگران به مدت 16 ساعت

8-     گزارش نویسی به مدت 20 ساعت

9-      آشنایی با نظام هدفمندکردن یارانه‌ها به مدت 8 ساعت

10-  وصلت در تمدن نوین اسلامی به مدت 4 ساعت

11-  عرفان و ادیان‌های نوظهور به مدت 3 ساعت

12-   آزمون سازی و سات سؤالات 4 گزینه‌ای به مدت 8 ساعت

 

سوابق اجرایی:

1-    مسئول هیأت کوهنوردی دانشگاه علوم‌پایه دامغان (1378)

2-    مسئول و راه‌انداز کانون علمی ریاضی دانشگاه دامغان(1378)

3-    عضو هیأت اجرایی اولین کارگاه ریاضی دانشگاه دامغان(1379)

4-    راه انداز و مسئول سایت کامپیوتر در آموزش و پرورش(1388-1384)

5-    مدیر گروه رشته نرم افزار کامپیوتر و نرم افزار سیستم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 24 (1384)

6-    کارشناس نظارت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور از (1389-1388)

7-    کارشناس مسئول و سرپرست گروه ارزیابی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور (1391-1389)

8-    رییس گروه ارزیابی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور(1393-1391)

9-    اجرای طرح ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید دانشگاه پیام‌نور در هر نیمسال تحصیلی از سال 1392 تاکنون

10-اجرای الگوی ارزیابی دانشگاه پیام نور (1390)

تقدیرنامه‌ها:

1-    دریافت لوح تقدیر از رئیس آموزش و پرورش ناحیه 1 شهرری (1383)

2-    دریافت لوح تقدیر از مدیرکل مرکز آموزش عالی امداد (1384)

3-    دریافت لوح تقدیر از مدیر آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت (1384)

4-    دریافت لوح تقدیر از مدیر دبیرستان شهید مدرس(ره) شهرستان پاکدشت(1387)

5-    دریافت لوح تقدیر از مدیر آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت (1387)

6-    دریافت لوح تقدیر از مدیر دبیرستان شهید مدرس(ره) شهرستان پاکدشت(1388)

7-    دریافت لوح تقدیر از مدیر مرکز آموزش‌های علمی- کاربردی واحد24 (1385)

8-    دریافت لوح تقدیر از رئیس دانشگاه پیام‌نور استان مازندران (1390)

9-    دریافت لوح تقدیر از مدیرکل منابع انسانی دانشگاه پیام‌نور (1390)

10-دریافت لوح تقدیر از مدیرکل نظارت  ارزیابی دانشگاه پیام‌نور (1391)

11-دریافت لوح تقدیر از رئیس دانشگاه پیام‌نور استان لرستان (1391)

12-دریافت لوح تقدیر از مدیرکل نظارت  ارزیابی دانشگاه پیام‌نور (1392)

13-دریافت لوح تقدیر از مدیرکل نظارت  ارزیابی دانشگاه پیام‌نور (1393)

14-دریافت لوح تقدیر از معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام‌نور (1394)

15-معرفی کارمند نمونه از طرف مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی در سال 1394