.
1401/2/4 یکشنبه
سرپرست دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت  : جناب آقای دکتر مهدی خادمی
معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت : 

رئیس گروه ارزیابی: جناب آقای فرامرز انوری زاده

رئیس گروه بازرسی: جناب آقای مجید عبدالحسینی

رئیس گروه نظارت: 
آمار بازدید پورتال دانشگاه پیام نور:1946092573
آمار بازدید این صفحه از ابتدا تا کنون:716
آمار بازدید این صفحه (امروز):