.
1392/12/14 چهارشنبه
جناب آقای دکتر مهدی خادمی
سرپرست دفتر نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت
محل خدمت : سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

 
آمار بازدید پورتال دانشگاه پیام نور:1945682054
آمار بازدید این صفحه از ابتدا تا کنون:732
آمار بازدید این صفحه (امروز):