برگزيده ها
1397/12/20 دوشنبه
افتخار آفرینی محققان دانشگاه پیام‌ نور در بین موسسات و دانشگاه های کشور
افتخار آفرینی محققان دانشگاه پیام‌ نور در بین موسسات و دانشگاه های کشور

.

طرح ارتباط با صنعت «طراحی طرح جامع توپولوژی شبکه مانیتورینگ ایستگاه‌های گازی استان مازندران (با رویکرد ملی)»، که توسط جناب آقای مهندس عمران یونسی عضو محترم هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور استان مازندران انجام شده بود به عنوان یکی از طرح‌های برگزیده ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهش‌های کشور توسط وزارت علوم معرفی گردید.

این طرح در راستای توپولوژی شبکه مانیتورینگ ایستگاه‌های گازی استان مازندران و بومی شدن توپولوژی اجرای سیستم بهینه گاز طبیعی و کنترل لحظه‌ای پارامتر‌های مؤثر بر روند ارسال گاز به مناطق (۹۰ درصد) صورت گرفت.

از دستاوردهای ویژه این طرح می‌توان به حل مشکل صنعت و بومی شدن توپولوژی اجرای سیستم توزیع بهینه گاز طبیعی و کنترل لحظه‌ای پارامترهای مؤثر بر روند (۹۰ درصد) اشاره کرد.

اجرای سیستم توزیع بهینه گاز طبیعی و کنترل لحظه‌ای پارامترهای مؤثر بر روند ارسال گاز در سایر مناطق، از برنامه آتی جهت توسعه این طرح برگزیده می‌باشد.

طرح مذکور یکی از طرح هاي معرفی شده در هفته پژوهش از سوی دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري می‌باشد.

                 
 


 
امتیاز دهی