1400/5/19 سه‌شنبه
افتتاح حساب تنخواه گردان پرداخت برای دانشگاه های پیام نور استانی

.

مدیر کل امور مالی دانشگاه پیام نور از افتتاح حساب تنخواه گردان پرداخت برای دانشگاه های پیام نور استانی و مراکز زیر مجموعه سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور خبر داد.
دکتر علی اصغر عیوضی افزود: این اقدام به استناد بند "ب" ماده (17) قانون مدیریت برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "الف" ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به منظور ساماندهی حساب های دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، همچنین تامین مصالح مالی کشور در خصوص احصاء صحیح درآمدهای دولت، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع حساب های درآمدی دولت و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کشور صورت گرفته است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر