1400/3/30 یکشنبه
مدیر مالی جدید دانشگاه پیام نور کرمانشاه منصوب شد

.


دکتر محمد رضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور ضمن تقدیر از زحمات حمید آئینه طی حکمی بهروز سهرابی را به سمت مدیر مالی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه منصوب کرد.
متن حکم به این شرح است؛
جناب آقای بهروز سهرابی
با اهدای سلام و درود
احتراما به استناد بند 5 ماده 4 مجموعه اهداف، وظایف و پست های سازمانی دانشگاه پیام نور و در اجرای تبصره یک بند 2 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، با پیشنهاد مشترک مدیر کل محترم امور مالی و رئیس محترم دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه و تایید معاون محترم اداری و مالی، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان مدیر مالی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه منصوب می شوید تا وظایف و مسئولیت های محوله را بر اساس مفاد آئین نامه های مزبور و سایر قوانین و مقررات انجام دهید. ضمن تاکید بر رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط، توفیق شما را در انجام امور محوله از خداوند متعال مسئلت دارم.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر