1400/3/30 یکشنبه
سرپرست جدید امور مالی استان گلستان منصوب شد

.


دکتر محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور طی حکمی حمزه ارباب مجنی را به سمت سرپرست امور مالی دانشگاه پیام نور استان گلستان منصوب کرد.
متن حکم به این شرح است؛
جناب آقای حمزه ارباب منجنی
با اهدای سلام و درود
احتراما به استناد بند 5 ماده 4 مجموعه اهداف، وظایف و پست های سازمانی دانشگاه پیام نور و در اجرای تبصره یک بند 2 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، با پیشنهاد مشترک مدیر کل محترم امور مالی و رئیس محترم دانشگاه پیام نور استان گلستان و تایید معاون محترم اداری و مالی، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان سرپرست امور مالی دانشگاه پیام نور استان گلستان منصوب می شوید تا وظایف و مسئولیت های محوله را بر اساس مفاد آئین نامه های مزبور و سایر قوانین و مقررات انجام دهید. ضمن تاکید بر رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط، توفیق شما را در انجام امور محوله از خداوند متعال مسئلت دارم.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر